Hledejte

Pope Francis' Angelus Pope Francis' Angelus 

Pouze v Kristu je spása každého člověka i národa

V poledne se na Svatopetrském náměstí shromáždilo přibližně 20 tisíc lidí, aby si vyslechli promluvu, kterou Petrův nástupce pronáší každou neděli před mariánskou modlitbou Anděl Páně z okna posledního patra Apoštolského paláce.

Papež František komentoval ve své promluvě čtení této 29. neděle liturgického mezidobí a připomněl 100. výročí vydání apoštolského listu Benedikta XV. Maximum illud  o šíření víry po celém světě. U příležitosti tohoto výročí vyhlásil papež František před dvěma roky zvláštním listem letošní říjen za mimořádný misijní měsíc. V dnešní polední promluvě Petrův nástupce mimo jiné řekl:

Poselství Benedikta XV. je i v dnešním změněném kontextu aktuální a vybízí nás, abychom překonali pokušení každé sebevztažné uzavřenosti i jakéhokoli pastorálního pesimismu a otevřeli se radostné novosti evangelia. V této naší době, poznamenané globalizací, která by měla být solidární a respektovat zvláštnosti národů, ale naopak strádá v důsledku homologací i starých mocenských  konfliktů, jež vydržují války a ničí planetu – v této naší době – jsou věřící povoláni šířit všude a s novým rozmachem dobrou zprávu, že v Ježíši milosrdenství vítězí nad hříchem, naděje nad strachem a bratrství nad nevraživostí. Kristus je náš pokoj a v Něm je přemoženo každé rozdělení, pouze v Něm je spása každého člověka a každého národa.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před ANGELUS je ZDE

Potom papež připomněl nového italského blahoslaveného:

Včera v Crema byl beatifikován mučedník, don Alfredo Cremonesi, misijní kněz z Papežského institutu zahraničních misií (PIME). Zabit v Barmě roku 1953, byl neúnavným apoštolem míru a svědkem evangelia, horlivým až k prolití krve. Jeho příklad ať je nám pobídkou být tvůrci bratrství a odvážnými misionáři v každém prostředí; jeho přímluva ať je oporou těm, kdo se dnes snaží rozsévat ve světě evangelium. Všichni společně: potlesk pro blahoslaveného Alfreda!

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal.

 

(mig)

20. října 2019, 17:35