Hledejte

Vatican News
Z audience pro Nadaci dona Gnocchiho Z audience pro Nadaci dona Gnocchiho  (Vatican Media)

Papež: Společnost neschopná chránit trpící ztratila lidskost a slitování

„Neklidný hledač Boha a odvážný hledač člověka, který vydal život při odhalování Kristovy tváře vtištěné do tváře každého člověka“. Tato definice zazněla před deseti lety při beatifikační liturgii o. Carla Gnocchiho (1902-1956), kněze milánské arcidiecéze, který po hrůzných zkušenostech vojenského kaplana za druhé světové války založil rozsáhlé charitativní dílo, původně určené sirotkům a válečným mrzákům.

Dnešní Nadace dona Gnocchiho, která slaví sedmdesát let, poskytuje péči tělesně i mentálně postiženým, terminálně nemocným pacientům, starým lidem i adolescentům. Papež několika tisícům jejích zaměstanců – odborných zdravotnických pracovníků, ale také dobrovolníkům a některým pacientům, kteří zaplnili aulu Pavla VI. připomenul styl otce Gnocchiho, který nepozbyl nic ze své aktuálnosti:

„Být aktivními, optimistickými, klidnými, konkrétními a hluboce lidskými křesťany, kteří hledí na svět nikoli jako na nepřítele, jehož je nutné zničit anebo před ním prchnout, nýbrž jako na ztraceného syna, jehož máme získat a vykoupit láskou (Carlo Gnocchi: Educazione del cuore).“

Smysl a hodnota zdravotnických profesí a každé služby prokázané nemocnému bratru se plně projevují ve schopnosti skloubit odbornost a soucit. Odbornost jako výsledek vaší přípravy a zkušenosti se v křesťanově případě opírá o silnou motivaci služby trpícímu bližnímu, podotkl papež.

„Kompetence je vlastností, která propůjčuje důvěryhodnost svědectví laiků v různých oblastech společnosti a je naší zárukou i tehdy, když jdeme proti proudu dominantní kultury. Tedy ve vašem případě pokud věnujete čas a finanční zdroje do životní křehkosti, ačkoli se takový život někomu může jevit zbytečný či dokonce nehodný žití.“

Ke kompetenci se druží soucit, protože utrpení našich bratrů potřebuje sdílení.

„Společnost, která není schopna přijímat trpící, chránit je a dodávat jim naději, je společností, která ztratila slitovnost a smysl pro lidskost.“

Řekl dnes mimo jiné papež František zdravotníkům, kteří pracují v italské Nadaci dona Gnocchiho.

(jag)

31. října 2019, 15:10