Hledejte

Vatican News
2019.10.16 Udienza Generale 2019.10.16 Udienza Generale  (Vatican Media)

Papež: Prosme o milost žasnout nad Božími překvapeními

Svatopetrské náměstí zaplnilo hned po ránu asi 20 tisíc lidí, kteří přišli na generální audienci Petrova nástupce.

Zahájilo ji čtení ze Skutků apoštolů (Sk 10,34-36). Podává slova, jimiž se apoštol Petr obrací k pohanskému setníkovi Kornéliovi a jeho rodině, kam byl Duchem svatým pozván hlásat Krista, protože »Bůh nikomu nestraní«. Dvanáctá část cyklu katechezí O Skutcích apoštolů měla podtitul „Petr a sestoupení Ducha svatého na pohany“, a papež František ji zakončil takto:

Drazí bratři, učme se od prvního z apoštolů, že evangelizátor nesmí být překážkou tvořivému působení Boha, který »chce, aby se všichni lidé zachránili« (1 Tim 2,4), nýbrž tím, kdo usnadňuje setkání srdcí s Pánem. A jak se chováme my ke svým bratrům, zvláště k těm, kteří nejsou křesťany? Jsme jim překážkou pro setkání s Bohem? Bráníme jejich setkání s Otcem anebo ulehčujeme? Prosme dnes o milost žasnout nad Božími překvapeními, nepřekážet Boží tvořivosti, nýbrž rozpoznávat a podporovat vždy nové stezky, kterými Zmrtvýchvstalý sesílá svého Ducha na svět, přitahuje srdce a dává se poznat jako »Pán nade všemi« (Sk 10,36).

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

V pozdravu k poutníkům z Polska zmínil papež na dnešek připadající výročí volby kardinála Karola Wojtyły na Petrův stolec. „Děkujme Pánu za všechna dobrodiní, která se ve světě a v lidských srdcích uskutečnila prostřednictvím slov, činů a svatosti Jana Pavla II., a pamatujme, že jeho výzva k otevření srdcí Kristu je stále aktuální,“ řekl papež František. V samotném závěru generální audience pak ještě poznamenal:

Na pozítří připadá svátek svatého Lukáše, evangelisty, který nejlépe nechává vyjevit Ježíšovo srdce a Jeho slitovnost. Ať nám všem pomůže znovu objevit radost, že jsme křesťané, svědkové Pánovy dobroty.“

Po společné modlitbě Otče náš papež všem přítomným požehnal.

 

(mig)

16. října 2019, 15:21