Hledejte

Vatican News
ilustrační foto ilustrační foto 

Papež píše do FAO: Plýtváme chlebem chudých

O epochální změně, v níž „potrava přestává být prostředkem obživy a stává se nástrojem ničení člověka“, píše papež František v listu k rukám generálního ředitele FAO Čchü Tung-jüa. Tento čínský exponent byl zvolen do čela agendy OSN pro výživu a zemědělství letos v červnu.

Světový den výživy zavdal Františkovi příležitost k opětovné připomínce „mnoha našich bratří, kteří nadále trpí tragédií hladu a podvýživy“. Na vlně letošního programu FAO s heslem „Naše činy jsou naší budoucností. Zdravá výživa pro svět bez hladu“, připomíná papež tristní skutečnost, že proti 820 milionům hladovějících leží na druhé misce vah 700 milionů lidí trpících nadváhou. Konstatuje také, že nejde pouze o výsadu bohatých zemí, protože nezdravé dietetické návyky západních států se přenášejí také do chudých zemí. Obě extrémní polohy mají dopad na zdraví člověka, od kardiovaskulárních omocnění na jedné straně po různé formy degenerativních onemocnění až po vzrůstající počty úmrtí způsobených anorexií a bulimií.

Papež vybízí ke změně přístupu k výživě, založené na reflexi nad plody stvoření, které byly dány člověku k životu.  Nesmíme je snižovat na pouhé předměty použití a nadvlády, píše v listu do FAO. Poruchy v příjmání potravy lze vyléčit jedině prostřednictvím žvotního stylu ve znamení uměřenosti, sebeovládání a solidarity, což jsou ctnosti, které vždy doprovázely lidské dějiny, připomíná papež. Návrat k prostotě a střídmosti napomáhá zároveň k životu pozornému k potřebám druhých. Takto můžeme upevnit vztahy vzájemného bratrství směřující ke společnému dobru a vyvarujeme se individualismu a egocentrismu produkujícího pouze hlad a sociální nerovnost, dodává Svatý otec. Připomíná také úsilí FAO na podporu zemědělských rodin, které učí „ženskému a mateřskému“ přístupu k zemi, založenému na dobrém užívání plodů země a ohleduplném životnímu stylu.

„Je kruté, nespravedlivé a paradoxní, že v situaci, kdy je dostatek jídla pro všechny, k němu nemá každý přístup, že jsou na světě regiony, v nichž se s jídlem plýtvá, vyhazuje se, excesívně se konzumuje nebo je využívano k jiným účelům než k potravě,“ konstatuje papež a s odkazem na encykliku Laudato si´ vybízí k podpoře sociálních programů a hospodářských institucí, které umožní chudým přístup k základním zdrojům (srov. Laudato si´, 109). Boj proti hladu nebude slavit úspěch dokud bude převažovat logika trhu hledající zisk za každou cenu a redukující potravu na obchodní produkt a předmět finančních spekulací. V centru pozornosti musí vždycky stát člověk a zejména ti, kterým se každodenní potravy nedostává a jimž takřka nezbývá času na pěstování mezilidských vztahů. „Nesmíme zapomínat, že to co hromadíme a čím plýtváme, je chléb chudých,“ končí papež František list generálnímu sekretáři FAO.

(job)

16. října 2019, 10:39