Hledejte

Vatican News
2019.10.31 Pontificia Universita' Lateranense Mostra Calligrafia per il Dialogo 2019.10.31 Pontificia Universita' Lateranense Mostra Calligrafia per il Dialogo  (Vatican Media)

Kaligrafie dialogu – papež František zahájil výstavu saúdského umělce

„Zejména učitelé a studenti jsou povoláni chránit a budovat každodenně mír, s prosbou, aby nám jej Bůh dopřál“ – řekl papež František v promluvě na zakončení studijního dne na Lateránské univerzitě připravujícího cestu pro Globální edukativní pakt.

Zároveň také zahájil výstavu saúdského umělce Othmana Al Khuzaiema nazvanou „Kaligrafie dialogu“ k poctě nedávno zemřelého kardinála Jean Louis Taurana, dlouholetého předsedy Papežské rady pro mezináboženský dialog.

„Nestačí kritizovat minulost či současnost, odpovědnost k novým generacím vyžaduje pozornost k výzvám naší doby a kreativní přístup k vytváření budoucnosti,“ zdůraznil papež František ve své promluvě. „Široce pojímaný edukativní pakt proto má zahrnovat nejen výchovu k míru, lidské důstojnosti či inkluzívnosti, nemá se zastavovat ani u pouze technických obsahů, nýbrž má mít před sebou především lidskou a duchovní moudrost.“

Pro ty, kdo jsou povoláni vychovávat ve světle svého náboženství a svého vyznání, se tento úkol stává také způsobem, jak vydávat svědectví a pomáhat druhým k nalezení modelu, který by představoval alternativu k materiálnímu a čistě horizontálnímu vzorci jednání. Častokrát se také my, ženy a muži víry, omezujeme na pouhé indikace, spíše než na předávání zkušenosti, hodnot a ctností. V situaci konfliktů a nezbytnosti budovat mír pak nedokážeme postřehnout, že naše poselství může zůstat abstraktní a nevyslyšené. Dokonce právě prostředí, které se označuje za »náboženské«, avšak ve skutečnosti je ideologické, vyvolává v některých lidech násilné reakce a dokonce touhu po pomstě. V situaci, kdy se nedostává pokoje, nepostačují výzvy k upuštění od války, hlásání práv nebo užívání autority v jejích různých fomách. Je především zapotřebí vstoupit do diskuse a vrátit se ke schopnosti být mezi lidmi, vést s nimi dialog a chápat jejich nároky, s veškerou naší slabostí, která se nakonec ukazuje být tím nejautentičtějším, co přispívá k tomu, abychom byli přijati, když mluvíme o míru.

Papež František vybídl k dialogu, který je nejen prostředkem k předcházení konfliktů, ale také způsobem, jak nechat vystoupit hodnoty a ctnosti vepsané Bohem do srdce každého člověka. Zkoumání možností dialogu tedy není jen způsobem soužití a koexistence, ale výchovným kritériem. Papež v této souvislosti připomněl letos zesnulého kardinála Jean-Louis Taurana, jehož památce je věnována výstava saúdského umělce, a který se významně zasloužil o rozvoj vztahů s islámským světem.

Jako předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog, nám ukázal, že nestačí zastavovat se u toho, co nás sbližuje, ale zkoumat nové možností, aby různé náboženské tradice mohly předávat nejen poselství míru, nýbrž mír jako své poselství.

 

(job)

31. října 2019, 18:23