Hledejte

Vatican News
Pope Francis' general audience Pope Francis' general audience   (ANSA)

Církev je v každé době povolána být šťastnou matkou mnoha dětí

Svatopetrské náměstí dnes po ránu pojalo asi 20 tisíc lidí, kteří přišli na generální audienci. Byla zahájena čtením ze Skutků apoštolů (Sk 15,7-9.11), konkrétně úryvkem z promluvy svatého Petra na jeruzalémském sněmu. První z apoštolů při té příležitosti prohlásil, že spásy docházejí židé i pohané přijetím milosti Pána Ježíše Krista.

Třinácté pokračování cyklu katechezí O Skutcích apoštolů nazval papež František: „Poslání Pavla a Barnabáše a jeruzalémský sněm“. Petrův nástupce svoji promluvu zakončil takto:

Jeruzalémské shromáždění nám podává důležité vysvětlení způsobu, jak čelit rozdílnostem a jak hledat »pravdu v lásce« (Ef 4,15). Připomíná nám, že církevní metoda řešení konfliktů se zakládá na dialogu skládajícího se z pozorného a trpělivého naslouchání a rozlišování uskutečněného ve světle Ducha svatého. Právě Duch totiž pomáhá překonat uzavřenost a napětí a působí, aby srdce dosahovala jednoty v pravdě a dobru. Tento text nám pomáhá pochopit synodalitu. Zajímavý je způsob psaní tohoto listu. Apoštolové praví: »Rozhodl Duch svatý i my...«. Synodalitě je vlastní přítomnost Ducha svatého. Jinak to není synodalita, ale hovorna, parlament apod.

Prosme Pána, aby ve všech křesťanech, zvláště v biskupech a kněžích posílil touhu po společenství a odpovědnost za něj. Ať nám pomůže uskutečňovat dialog, naslouchání a setkání s věřícími i vzdálenými bratry, abychom okoušeli a ukazovali plodnost církve, povolané být v každé době »šťastnou matkou« mnoha dětí (srov. Žl 113,9).“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

Na závěr generální audience papež obrátil pozornost k  napjaté politické situaci v Chile.

Se znepokojením sleduji, co se děje v Chile. Doufám, že násilné manifestace skončí, bude se hledat řešení krize za pomoci dialogu a čelit těžkostem, které ji vyvolaly, a to ku prospěchu celé společnosti.

Po společné modlitbě Otče náš papež všem požehnal.

 

(mig)

23. října 2019, 15:46