Hledejte

United Nations 2019 Climate Action Summit United Nations 2019 Climate Action Summit 

Poctivost, odvaha a odpovědnost, vzkazuje papež na klimatický summit OSN

V newyorském sídle OSN dnes začal summit o klimatu, jemuž předcházel mládežnický summit pro stovku mladých delegátů z celého světa. Papež František účastníky konference pozdravil prostřednictvím videoposelství, ve kterém upozornil na trojici mravních hodnot: poctivost, odpovědnost a odvahu.

„V pařížské dohodě z 12. prosince 2015 si mezinárodní společenství uvědomilo naléhavost a nezbytnost kolektivní odpovědi a spolupráce při budování našeho společného domova. Čtyři roky po této historické dohodě lze nicméně zaznamenat, že závazky přijaté jednotlivými státy jsou dosud velice „tekuté“ a vzdálené stanoveným cílům.“

Proto je třeba se ptát, pokračuje římský biskup, zda skutečně existuje politická vůle k uvolnění většího množství lidských, finančních a technologických zdrojů na zmírnění negativního dopadu klimatických změn a k pomoci nejvíce zasaženým, chudým a zranitelným národům.

„Ačkoli stav není dobrý a planeta tím trpí, příležitost ke změně je dosud otevřena. Ještě máme čas a nedopusťme, aby se uzavřela. Usilujme o všestranný lidský rozvoj, abychom budoucím pokolením zaručili lepší život. Budoucnost patří jim, nikoli nám. Zatímco lidstvo postindustriální doby bude možná historicky připomínáno jako nejvíce nezodpovědné, lze si přát, aby se na lidstvo počátku 21. století mohlo vzpomínat proto, že s  velkorysostí převzalo svou obrovskou zodpovědnost“ (Laudato si´,165).

Měli bychom vložit svůj rozum „do  služeb jiného typu pokroku – zdravějšího, lidštějšího, sociálně vstřícnějšího a integrálnějšího“ (ibid., 112), který by hospodářství podřídil člověku, vybízí papež ve videoposelství.

„Problém klimatických změn je provázán s etickými otázkami, sociální rovností a spravedlností. Současná zanedbanost životního prostředí se váže k lidskému, etickému a společenskému úpadku, jak denně zakoušíme. Jsme tudíž povinováni úvahou nad smyslem našich spotřebních a výrobních vzorců a nad výchovnými a osvětovými procesy, abychom je sladili s lidskou důstojností. Jsme před civilizační výzvou, v níž se hraje o obecné dobro. To je jasné, stejně jako je zřejmá celá řada dostupných řešení, pokud si na osobní a společenské úrovni osvojíme životní styl ztělesňující poctivost, odvahu a odpovědnost.“

Vzkázal papež do New Yorku účastníkům summitu o změnách klimatu.

23. září 2019, 17:03