Hledejte

Vatican News
5a-10.09.2019 Logo Maurizio, Viaggio Apostolico Papa Francesco in Mozambico, Madagascar e Maurizio 5a-10.09.2019 Logo Maurizio, Viaggio Apostolico Papa Francesco in Mozambico, Madagascar e Maurizio  

Papežské videoposelství na Mauricius

Poslední etapou zítřejší apoštolské cesty bude Mauricius, kam papež po návštěvách Mosambiku a Madagaskaru zavítá příští pondělí.

Také obyvatele tohoto ostrova v Indickém oceánu oslovil předem nejprve ve videoposelství, které bylo v tamějších médiích zveřejněno dnes:

Drazí bratři a sestry z Mauricia!

Blíží se již apoštolská cesta, která mne zavede také na váš krásný ostrov. Už nyní vás odtud z Říma srdečně zdravím a vyslovuji vám veliké díky, neboť vím, že se na toto setkání již dlouho připravujete. Bude mi radostí hlásat evangelium uprostřed vašeho lidu, který se vyznačuje tím, že byl zformován setkáním různých etnik, a těší se proto velkým bohatstvím různých kulturních  a také náboženských tradic. Katolická církev je již od počátku poslána ke všem národům a mluví všemi světovými jazyky. Avšak jazykem evangelia, jak víte, je láska. Kéž mi Pán na přímluvu Panny Marie dá hlásat evangelium mocí Ducha svatého, aby ho všichni mohli chápat a přijmout.

Prosím vás, abyste se za mne v těchto dnech více modlili. Já už vás chovám ve svém srdci a modlím za vás. Díky a brzo na viděnou!

Obrací se papež k obyvatelům ostrova Mauricius.

 

(mig)

3. září 2019, 14:21