Hledejte

Vatican News
2018.09.30 Festa della Gendarmeria, Gendarmi 2018.09.30 Festa della Gendarmeria, Gendarmi 

Papež k Vatikánským strážníkům: Svou prací se přičiňujete o lidskou důstojnost všech

Ve vatikánskách zahradách u Lurdské jeskyně sloužil Petrův nástupce v sobotu (28.9.) večer mši svatou pro příšlušníky Vatikánské stráže v předvečer svátku jejich patrona sv. Michaela, jehož liturgická památka - spolu s dalšími svatými archanděly Gabrielem a Rafaelem - připadá letos na neděli.

Papež František tedy ve svém kázání komentoval čtení ze 26. neděle liturgického mezidobí,  zejména to první z knihy proroka Amose (Am 6,1a.4-7) a pak evangelní podobenství o bezejmenném boháčovi a chudákovi Lazarovi(Lk 16,19-31).

Poukázal na „diametrálně rozdílný tón obou výzev k obrácení“. Amos tepe zpupnost a bezstarostnost boháčů ze Sionu, kteří se netrápí nad zkázou Božího lidu, a prorokuje jim, že prostopášnost zhýralců skončí a půjdou do zajetí jako vyhnanci. Naproti tomu Ježíš v podobenství klidně přibližuje dva odlišné životní styly: boháčův a Lazarův. Bezejmenný boháč je z „těch, kteří si v marnivém pokrytectví myslí, že mohou být svými vlastními vykupiteli, že sami sebe vykoupí“, zatímco Lazar odevzdaně strádá, aniž by někomu něco vyčítal nebo někomu spílal. Tento chudák má však v podobenství jméno, zatímco „boháč nikoli, protože se stará jen o sebe, neroste osobně, ve vlastní důstojnosti.“

„Co má toto evangelium říci Vatikánským strážníkům?“ – ptal se papež:

Vy máte povinnost střežit ty, kdo jsou tady uvnitř, aby mohli růst a mít jméno. Jste muži, kteří pracují na důstojnosti každého z nás, aby každý z nás měl jméno a nesl si jméno, které mu dal Pán. Když někoho ukázňujete – »to se nesmí« - přičiňujete se o to, aby byla učiněna přítrž oné prostopášnosti anonymity, která je tou nejhorší lidskou zhýralostí, totiž nepřijetím jména a ponořením se do temnot anonymity. Proto mne napadlo, že lze docela dobře říci, že Stráž chrání jména, všechna naše jména. Ne v tom smyslu, že je někdo vyškrtnut ze seznamu v případě nějaké nepravosti, nýbrž aby se napomohlo kázni městského státu Vatikán a každý měl jméno. Za to vám děkuji. Tak pokračujte a budete se přičiňovat o lidskou důstojnost každého a plnit svoje poslání.

Řekl mimo jiné papež František v homilii při sobotní mši svaté pro příslušníky Vatikánské stráže.

 

(mig)

29. září 2019, 19:08