Hledejte

Vatican News
Audience pro členky plenárního shromáždění Talitha Kum Audience pro členky plenárního shromáždění Talitha Kum  (Vatican Media)

Papež k Talitha kum: Stojíte v první linii

“Vybízím také další ženské a mužské řeholní kongregace, aby podpořily vaše aktivity. A když vám odpovědí, že nemohou, protože mají mnoho vnitřních problémů,” povězte jim, že papež řekl: “Vnitřní problémy se řeší tím, že se vyjde na ulici! Vstoupí do nich čerstvý vzduch!” Glosoval papež František připravenou promluvu pro řeholní sestry sdružené v organizaci Talitha Kum, světové síti zasvěcených žen angažovaných v boji proti obchodu s lidmi, která se zaměřuje především na pomoc ženám nuceným k prostituci.

“Blahopřeji vám k tomuto významnému dílu, které uskutečňujete v takto složitém a dramatickém prostředí. Vaše dílo spojuje misijní poslání a spolupráci mezi instituty. Rozhodly jste se stát v první linii,” řekl papež František řeholnicím z Talitha Kum, které se sjely do Říma na své první plenární shromáždění. Hnutí, které si zvolilo za jméno slova, jimiž Ježíš vzkříšil Jairovu dceru, bylo založeno v roce 2001. Během deseti let se rozrostlo natolik, že koordinuje 52 řeholních sítí zastoupených ve více než 90 zemích na všech kontinentech, pomohlo 15 tisícům obětem a k více než dvěma stům tisíc lidí dosáhlo v rámci preventivních kampaní. Během římského setkání se řeholnice věnovaly především dvěma základním otázkám spojeným s obchodem s lidmi, jednak problému velkých rozdílů v situaci žen na různých místech světa a podruhé otázce limitů neoliberálního modelu rozvoje, jehož individualistická vize omezuje odpovědnost státu. Papež František upozornil v této souvislosti rovněž na směrnice pro pastorační působení v této oblasti, vydané Sekcí pro migranty a uprchlíky působící v rámci Úřadu pro integrální lidský rozvoj.

“Chtěl bych znovu povzbudit všechny ženské instituty zasvěceného života, které podpořily nasazení svých sester v boji proti obchodu s lidmi a v pomoci obětem.  Vedle povzbuzení k pokračování v tomto úkolu, se obracím také na další řeholní kongregace, jak ženské tak i mužské, s výzvou, aby se připojily k tomuto misijnímu dílu a podpořily jeho službu po personální i finanční stránce, aby mohlo dospět na všechna místa.”

František vyzval také nadace a mecenáše k velkorysé podpoře aktivit sítě Talitha kum. A povzbuzoval ke stále většímu propojení její činnosti s působením dalších subjektů v místních církvích.

“V boji proti obchodu s lidmi uskutečňují řeholní kongregace exemplárním způsobem svůj úkol charismaticky oživovat místní církve,” dodal papež František a spolu s požehnáním svěřil veškerá dobrá předsevzetí  přímluvě Panny Marie.

(job)

26. září 2019, 15:47