Hledejte

Vatican News
Audience pro účastníky sympózia organizace SOMOS Audience pro účastníky sympózia organizace SOMOS  (ANSA)

František: Zdravotní péče vykonávaná srdcem udravuje na těle i na duchu

Přes 650 lékařů a sociálních pracovníků, kteří se sjeli do Říma na sympózium pořádané organizací SOMOS, pozdravil papež František ve vatikánské Aule Pavla VI. SOMOS – Community Care působí v New Yorku jako lékařská a pečovatelská síť sloužící zejména přistěhovalcům a sociálně znevýhodněným kategoriím obyvatel. Snaží se o vytváření přátelských vztahů mezi pacienty a lékaři, nabízí služby v rodném jazyce přistěhovalců, navazuje na znalost jejich kulturních zvyklostí a uvádí je do nových kulturních souvislostí.

„Vaše organizace vyniká empatickým přístupem a dokáže navazovat vztah důvěry s nemocnými a jejich rodinami prostřednictvím sdílení jejich života a sbližování se s jejich kulturou a jazykem, s cílem podpořit lidský vztah. Navazování osobních vztahů s těmi, jimž sloužíte, je chvályhodné. Je to postoj je třeba podporovat ve společnosti směřující k individualismu, jenž spolu s utilitaristickou mentalitou vede ke globalizaci lhostejnosti.“

Tento každodenní přístup bojuje proti skartační kultuře, převládající v mnoha sociálních kontextech, vyzdvihl František. Poukázal také na „globální péči o člověka“, kterou organizace SOMOS nabízí, když poskytuje nejen lékařskou službu, ale také práci sociálně-zdravotnickou, preventivní lékařství či rehabilitační péči.

„Tato solidarita s nemocnými je pravým pokladem a je význačným rysem autentické zdravotní péče a pomoci, která staví do středu člověka a jeho potřeby.“

Přestože je zdravotní péče dnes chápána jako všeobecné právo člověka a základní dimenze lidského integrálního rozvoje, na světové úrovni zůstává stále právem, z něhož jsou mnozí vyloučeni. A dokonce i tam, kde je oficiální zdravoní péče zaručena, snadno převládá technicistní přístup k člověku, který převrací poslední smysl této péče, upozornil dále papež.

„Jakkoli všechny lékařské zásahy nemohou vyústit ve fyzické uzdravení, zdravotní péče vykonávaná s lidským srdcem má vždy schopnost prospívat životu, na těle i na duchu. Služba každého zdravotníka při nemocném proto nachází svůj nejdozrálejší, ale také nejúčinnější výraz tehdy, je-li prodchunotu láskou. A tento styl, počínající v malých každodenních gestech, činí ze zdravotnické kultury základní prvek obecného dobra.“

Svatý otec na závěr povzbudil přítomné, aby pokračovali ve svém důležitém poslání ve službě lidské křehkosti a svěřil je ochraně P. Marie, Těšitelky trpících.

(job)

20. září 2019, 16:10