Hledejte

Vatican News
Audience členů Společnosti pro právo východních církví Audience členů Společnosti pro právo východních církví  (Vatican Media)

František: Kanonické právo je pro ekumenický dialog zásadní

Synodální a ekumenický význam kanonického práva připomněl papež František v promluvě k členům Společnosti pro právo východních církví. Osmdesátka profesorů a právníků z katolických, pravoslavných a pravoslavných východních církví se shromáždila v Klementinském sále apoštolského paláce u příležitosti padesátého výročí založení této ekumenické společnosti, u jejíhož zrodu stál slovinský jezuita otec Ivan Žužek. Jak papež připomněl, právě toto jubileum přivedlo v minulých dnech do Říma patriarchu Bartoloměje, který je prvním viceprezidentem společnosti.

“Kanonické právo je pro ekumenický dialog zásadní,” řekl papež František s odkazem na eklesiologickou povahu teologických dialogů s pravoslavnými a východními pravoslavnými církvemi.

“Je tedy zřejmé, že kanonické právo není pouhou pomocí pro ekumenický dialog, nýbrž je jeho zásadní dimenzí. Na druhé straně je samozřemé, že ekumenický dialog rovněž obohacuje kanonické právo.”

Jako na příklad odkázal papež na různé chápání pojmu “synodalita”. Na jedné straně máme možnost učit se synodální zkušenosti jiných křesťanských tradice, zejména východních církví, a na druhé straně je zřejmé, že synodalita prožívaná v katolické církvi je důležitá pro její vztahy s dalšími křesťany, konstantoval František. Připomněl také, že studium společného kanonického dědictví prvního tisíciletí slouží jako opora současného dialogu s pravoslavnou církví v hledání “společného porozumění primátu a synodalitě”.

“Drazí přátelé, také vaše studium má synodální dimenzi. Kráčíte společně, ve vzájemném naslouchání, porovnáváte své tradice a zkušenosti, abyste nalezli cesty směřující k plné jednotě. Jsem vděčný za vaši práci, která – jak jsem si jist – bude velkou pomocí nejen pro rozvoj kanonického práva, ale především proto, abychom se stále více blížili k naplnění Pánovy modlitby: “Aby všichni byli jedno, […] aby svět uvěřil.”(Jan 17, 21).

Řekl papež František členům ekumenické Společnosti pro právo východních církví, svěřil je mateřské lásce P. Marie a požádal je o modlitbu.

(job)

19. září 2019, 11:05