Hledejte

Vatican News
2019.08.28 Udienza Generale 2019.08.28 Udienza Generale  (Vatican Media)

Prosme Ducha svatého o sílu, abychom se nezalekli těch, kdo nám přikazují mlčet

Na Svatopetrském náměstí se dnes za účasti asi šestnácti tisíc lidí konala generální audience.

Byla zahájena čtením ze Skutků apoštolů (Sk 5,12.15-16) o tom, jak apoštolové v čele s Petrem, konali mnoho znamení a zázraků v lidu. Papež pokračoval v cyklu katechezí sedmou částí, věnovanou Petrovi jakožto hlavnímu svědkovi Zmrtvýchvstalého. Papež František končil svoji dnešní katechezi slovy:

Petrova uzdravující činnost vzbuzuje nenávist a závist saducejů, kteří uvrhnou apoštoly do žaláře, a zděšeni jejich tajemným osvobozením, zakazují jim, aby učili. Tito lidé spatřili zázraky, které apoštolové učinili nikoli magicky, nýbrž Ježíšovým jménem. Nechtěli to však uznat, uvěznili a zbičovali apoštoly, kteří byli potom zázrakem propuštěni. Srdce saducejů bylo však natolik zatvrzelé, že nechtěli uvěřit tomu, co viděli. Petr proto svojí odpovědí podává klíč křesťanského života: »více je třeba poslouchat Boha než lidi« (Sk 5,29), protože saducejové říkali: „Nesmíte pokračovat, nesmíte uzdravovat.“ – „Já však poslouchám dříve Boha než lidi“ – to je velká křesťanská odpověď. To znamená naslouchat Bohu bez výhrad, bez odkladů a bez kalkulací, přilnout k Němu, abychom byli schopni smlouvy s Ním a s těmi, které potkáváme na svojí cestě.

Prosme také my Ducha svatého o sílu, abychom se nezalekli těch, kdo nám přikazují mlčet, očerňují nás, ba dokonce nám ukládají o život. Prosme Ducha, ať nás vnitřně posílí, abychom měli jistotu milující a útěšné přítomnosti Pána po svém boku.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

Petrův nástupce v závěru generální audience zmínil dnešní liturgickou památku sv. Augustina:

Slavíme dnes památku svatého Augustina, biskupa a učitele církve. Všechny zvu, aby se nechali inspirovat jeho svatostí a jeho naukou. Spolu s ním objevte niternost, vedoucí k Bohu a k bližnímu, který je nejvíce v nouzi.“

Po společné modlitbě Otče náš papež všem požehnal.

 

(mig)

28. srpna 2019, 15:12