Hledejte

Vatican News
2018.12.06 croce al tramonto 2018.12.06 croce al tramonto  

Papežovo poselství na synod metodistických a valdenských církví

Papež František zaslal zvláštní poselství účastníkům synodu metodistických a valdenských církví v Itálii.

„Modlím se za vás všechny, abyste v těchto dnech setkání, modlitby a reflexe prožili živou zkušenost ducha svatého, který oživuje a dává sílu křesťanskému svědectví. Připojuji se k vašim modlitbám, abych prosil Pána o upevnění ekumenického ducha mezi křesťany a rostoucí společenství našich církví“ – píše papež František a dodává, že jsme povoláni pokračovat v cestě vzájemného poznávání, porozumění a spolupráce, abychom svědčili o Ježíši a jeho evangeliu milosrdné lásky. „Jako Kristovi učedníci můžeme nabídnout společné odpovědi na utrpení, která sužují mnoho lidí, zejména nejchudší a nejslabší, a podílet se tak na šíření spravedlnosti a pokoje,“ dodává papež.

180 účastníků sněmu, v němž polovinu tvoří laici a polovinu pastoři, diskutuje v Turině o tématech jako je náboženská svoboda, vztahy ke státu, sociální služba, lidská práva, současnost a budoucnost multikulturní generace a místních církví, ale také ekumenismus či mezináboženský dialog. Synodu se účastní také delegát italské biskupské konference a řada hostů z různých kontinentů. Synodní shromáždění, které je nejvyšším orgánem Unie metodistických a valdéských církví, v závěru zasedání zvolí nového moderátora.

 

(job)

26. srpna 2019, 18:51