Hledejte

Vatican News
2019.08.21 Udienza Generale 2019.08.21 Udienza Generale  (Vatican Media)

Papež: Víra vytváří nový způsob vztahů mezi Pánovými učedníky

Dnes ráno se vatikánská aula Pavla VI. zcela zaplnila věřícími, kteří přišli na generální audienci.

Zahájilo ji čtení ze Skutků apoštolů (Sk 4,32.34-35), které popisuje prvotní obec věřících, kteří měli jedno srdce, jednu duši a společný majetek. Petrův nástupce pokračoval v cyklu katechezí o prvotní církvi šestou částí a svoji promluvu končil slovy:

Pane – prosím za nás všechny - obdař nás svým Duchem laskavosti, jenž přemáhá každou přetvářku a uvádí do oběhu pravdu, živící křesťanskou solidaritu, která není nějakou podpůrnou sociální aktivitou, nýbrž nezbytným vyjádřením přirozenosti církve, nejněžnější matky všech, zejména těch nejchudších.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

V závěru generální audience zmínil papež dnešní liturgickou památku sv. Pia X.:

Podle příkladu svatého papeže Pia X., jehož svátek připadá na dnešek, vás vybízím, abyste vycházeli vstříc Ježíši nasloucháním evangeliu a dobrými skutky. Duch svatý ať je vám oporou na vaší cestě.“

Po společné modlitbě Otče náš papež František všem požehnal.

 

(mig)

21. srpna 2019, 15:21