Hledejte

Vatican News
Logo mimořádného misijního měsíce Logo mimořádného misijního měsíce 

Jak prožívám svůj křest?, ptá se papež v poselství na indonéský misijní kongres

V Jakartě dnes začal Indonéský národní misijní kongres, který svým titulem „Pokřtěný a vyslaný“ předjímá mimořádný misijní měsíc, vyhlášený papežem Františkem na říjen letošního roku.

Při zahájení čtyřdenního setkání shlédli jeho účastníci videoposelství papeže Františka, které vám přinášíme:¨

„Účastníte se národního misijního kongresu – zamyslete se poctivě nad jeho tématem „Pokřtěný a vyslaný“. Když přijmeme křest, dostáváme Ducha svatého, který je darem. Do svého nitra přijímáme Ježíšovo poselství, evangelium. Když někdo vlastní něco krásného a je tím nadšený, vnímá pobídku k dalšímu předávání a obdarování druhých. Pokřtěný a vyslaný – tato dvojí skutečnost má být vůdčí myšlenkou vašeho kongresu. Jak prožívám svůj křest? Jak v osobním životě, tak na společenské rovině, jako kvas, společenský kvas, který šíří Ježíšovo poselství... Pokřtěný a vyslaný – nezapomínejte na to! Křesťan kráčí stále kupředu – jak praví Bible, nejsme lidmi, kteří by se vraceli zpět, naopak, stále se ubíráme vpřed. Pokud jde člověk zpět, není křesťan. Křesťan kráčí vpřed a v tom spočívá jeho vyslání. Duch svatý mne podněcuje, abych šel dál. A tak s odvahou běžte vpřed, stále vpřed, jako pokřtění a vyslaní. Modlete se, aby vás Panna Maria chránila a pomáhala vám na další cestě. Modlete se také za mne. A nyní vám udělím požehnání...“

Pozdravil Petrův nástupce účastníky národního misijního kongresu, který až do neděle probíhá v Jakartě.

(jag)

1. srpna 2019, 14:45