Hledejte

Vatican News
Videoposelství k Apoštolátu modlitby Videoposelství k Apoštolátu modlitby 

Papež: Soudce – podle Kristova vzoru – nemá smlouvat o pravdě

Petrův nástupce ve videoposelství, kterým doprovodil červencový všeobecný úmysl Apoštolátu modlitby, vybízí katolíky po celém světě, aby se modlili za pracovníky v soudnictví.

„Na soudcích závisí rozhodnutí, která mají dopad na lidská práva a majetek. Skrze svou nezávislost si mají udržovat odstup od korupce a nátlaku, které by mohly ovlivnit přijímaná rozhodnutí. Soudci se mají řídit příkladem Krista, který nikdy nesmlouvá o pravdě. Modleme se, aby všichni, kterým přísluší výkon soudní moci, jednali poctivě, a aby nespravedlnost ve světě neměla poslední slovo“.

Vyzývá římský biskup v červencovém videoposelství.

(jag)

4. července 2019, 11:27