Hledejte

Vatican News
2019.06.22 Associazioni Mediche Cattoliche FIAMC 2019.06.22 Associazioni Mediche Cattoliche FIAMC  (Vatican Media)

Svatý otec: Poslání lékaře vyplývá z Kristova poslání

„Péče o nemocné je jednou z konstitutivních dimenzí poslání Krista, a tím také církve,“ řekl Petrův nástupce na setkání s katolickými lékaři z celého světa.

Jde o členy Mezinárodní federace asociací katolických lékařů (FIAMC), která byla založena v roce 1964 a k níž v České republice patří Asociace kolégií katolických lékařů. Připutovali do Věčného města na jednodenní odborný seminář, který včera ve Svatopetrské bazilice zakončili liturgií a úkonem zasvěcení Nejsv. Srdci Ježíšovu, jak v úvodu dnešního setkání ocenil Svatý otec.

První křesťanské obce často prezentovaly Pána Ježíše jako »lékaře« a zdůrazňovaly stálou pozornost a hluboký soucit, které prokazoval Ježíš všem, kdo trpěli jakoukoli nemocí. Jeho poslání spočívalo v přiblížení se nemocným nebo postiženým, zejména těm, kteří byli v důsledku svojí choroby pohrdáni a marginalizováni. Ježíš tak odstraňuje odsudek, který nemocného nálepkoval jako hříšníka. Svojí soucitnou blízkostí tak projevil nekonečnou lásku Boha Otce ke svým dětem v nouzi.“

Péče o nemocné – pokračoval papež - se proto jeví jako jedna z konstitutivních dimenzí Kristova poslání, a tou zůstala také v církvi. V evangeliích je zjevná existence silného spojení mezi Kristovým kázáním a uzdravujícími skutky, jež prokazuje »všem nemocným, postiženým různými chorobami a neduhy, posedlým, náměsíčným i ochrnulým« (Mt 4,24).

Důležitý je však také způsob, jakým Ježíš prokazuje péči nemocným a trpícím. Často se jich dotýká a nechá se dotýkat od nich, včetně těch případů, u kterých to bylo zakázáno. [...] Prokazování péče spočívá u Ježíše  v přiblížení se člověku, třebaže mu v tom někdy druzí brání, jako v případě  Bartimaia v Jerichu.“

V tom spočívá také poslání lékařů, věřících v Ježíše, lékaře a bratra trpících, a kteří patří k Jeho církvi, pokračoval papež.

Jste povoláni pečovat o fyzickou a psychickou integritu lidí jemně a s úctou. Jste povoláni naslouchat pozorně, odpovídat patřičnými slovy, která doprovodí léčbu, zlidští ji a tím zefektivní. Jste povoláni povzbuzovat, těšit, pozvedat a dodávat naději. Bez naděje nelze léčit a ani být vyléčen.“

Řekl mimo jiné papež František pěti stům lékařů, které nakonec také požádal, aby se za něho nezapomněli modlit.

 

(mig)

22. června 2019, 20:33