Hledejte

Vatican News
Záběr z audience Záběr z audience  (Vatican Media)

Papež: Vatikánské pošty a telefony zárukou svobodné komunikace

Vatikánské poštovní a telekomunikační služby jsou nezbytné pro fungování městského státu, neboť zaručují svobodu sdílení a výrazu, zdůraznil dnes Petrův nástupce při audienci pro zaměstnance těchto úřadů a jejich rodinné příslušníky, které přijal v Klementinském sále Apoštolského paláce.

„Papežové odjakživa kladli velký důraz na komunikaci s hlavami států, katolickými společenstvími i jednotlivými věřícími různých národů a využívali přitom technických nástrojů dané doby. V posledních desetiletích povolali do tohoto významného odvětví dvě zasloužilé řeholní rodiny – Syny Boží Prozřetelnosti (dona Luigiho Orioneho) a Společnost sv. Pavla (paulíny). Velice si těchto dvou řeholních institutů vážím za jejich velkorysost a věrnost.“

Vaše služba zajišťuje sdílení pocitů i názorů, podporuje vzájemné poznávání a spolupráci mezi zeměmi na různých světadílech, usnadňuje směnu zboží, ale především výměnu příslušných duchovních a kulturních hodnot. Tím vším se šíří křesťanské poselství, podotkl papež.

„Tato komunikační výměna nezná hranice, reaguje na vrozenou potřebu jedinců vytvářet mezilidské kontakty a zejména vstupuje do všech domovů, chudých i bohatých. V tomto ohledu bych rád připomenul starobylý latinský nápis, vyrytý na jedné schránce Papežského státu, který o poštovních zásilkách říká: Dividi et inopi, ultro citroque, meandum, což znamená: Je třeba, aby šly všude, k bohatému i chudému“.

V závěru papež svým hostům připomenul, aby pečovali o svou víru, k čemuž je práce ve Vatikánu zavazuje, a vydávali křesťanské svědectví v přímém pracovním styku s klienty svých úřadů.

(jag)

6. června 2019, 13:52