Hledejte

Vatican News
2019.06.06 Papa Francesco incontra i partecipanti al Congresso dei Centri nazionali per le vocazioni delle Chiese di Europa 2019.06.06 Papa Francesco incontra i partecipanti al Congresso dei Centri nazionali per le vocazioni delle Chiese di Europa  (Vatican Media)

Papež: povolání není nějaké intelektuální přesvědčení

Římský biskup přijal účastníky evropského sympozia o povoláních k duchovenskému stavu a zasvěcenému životu, navazujícího na loňskou synodu o mládeži, víře a rozlišování povolání, a zejména na vydání postsynodální apoštolské exhortace Christus vivit, o níž reflektovali.

Přibližně 80 biskupů a kněží, kteří jsou při biskupských konferencích jednotlivých evropských zemí pověřeni touto pastorací, oslovil papež František. Kromě připraveného textu, kterým jim předal, mimo jiné spatra řekl:

Když je řeč o povoláních, napadá mne spousta věcí, o kterých by se mohlo mluvit. Chtěl bych však především říci, že pastorační péče o povolání nesmí být proselytismem, přetahováním na způsob náboru »nových členů klubu«. Musí se vždycky řídit tím, co o růstu církve řekl Benedikt XVI. v Aparecidě, že totiž církev přitahuje, nikoli přetahuje.“

Správná pastorace – pokračoval papež - musí vést k dialogu, ve kterém se hledající mladý člověk učí obracet se k Pánu otázkou: Co chceš ode mne?

Toto je důležité: povolání není intelektuální přesvědčení. Volba povolání se musí zrodit z dialogu s Pánem, ať už jde o jakékoli povolání. Pán dává vnuknutí vydat se určitou cestou. A v tom spočívá krása této pastorace: napomáhat tomuto dialogu. Je jasné, že pokud sami s Pánem nevedeme dialog, je obtížné učit takovémuto dialogu druhé.“

Pracovat s mladými vyžaduje mnoho trpělivosti a umění naslouchat – řekl dále papež. Rovněž je třeba omládnout, to znamená věnovat mladým čas a naučit se jejich jazyku či spíše způsobu jejich uvažování.

Někdy mluvíme k mládeži tak, jak jsme zvyklí mluvit k dospělým. Ale jim náš jazyk připadá jako esperanto, a ničemu nerozumějí. Je zapotřebí naučit se jejich jazyku, který je chudý na komunikaci. Oni se umějí kontaktovat, ale neumějí komunikovat. Právě komunikace je tedy výzvou, před níž stojíme, pokud jde o mladé lidi. Je zapotřebí doprovázet je, vést a pomáhat jim, aby skrze setkání s Pánem nalezli svoji cestu. Mladí lidé jsou různí, ale jsou také stejní, pokud jde o vnitřní neklid, žízeň po velkých věcech a vůli prokazovat dobro. V tom jsou stejní. Jsou různí i stejní.

Řekl mimo jiné papež František na setkání se zástupci biskupských konferencí evropských zemí, kteří se sjeli do Říma, aby mluvili o pastoraci povolání.

 

(mig)

 

6. června 2019, 16:45