Hledejte

Vatican News
2019.06.16 Udienza Generale 2019.06.16 Udienza Generale  (Vatican Media)

Papež: Jedině Boží Duch zlidšťuje a sbratřuje

Na Svatopetrském náměstí se dnes ráno shromáždilo asi 15 tisíc lidí na generální audienci.

Byla zahájena čtením ze Skutků apoštolů (2,1-4), popisujícím událost seslání Ducha svatého. Papež František pokračoval v cyklu katechezí o Skutcích apoštolů třetí částí, nazvanou: Letnice a dynamis Ducha, který rozněcuje lidské slovo a činí jej evangeliem. Svoji dnešní promluvu zakončil:

Od nynějška Duch svatý podněcuje srdce k přijetí spásy, která přichází skrze Osobu Ježíše Krista, Toho, kterého lidé přibili na kříž, Bůh jej vzkřísil z mrtvých a »zbavil bolesti smrti« (Sk 2,24). On seslal Ducha, jenž řídí polyfonii chval, kterou mohou slyšet všichni, neboť – jak řekl Benedikt XVI. – „toto jsou Letnice: Ježíš a skrze Něho sám Bůh přichází k nám a vtahuje nás do Sebe“ (Homilie, 3. června 2006).  Duch působí božskou přitažlivostí: Bůh nás svádí svojí Láskou a zapojuje nás, aby pohnul dějinami a započal procesy, jimiž proniká nový život. Jedině Boží Duch má moc zlidšťovat a sbratřovat každý kontext, počinaje těmi, do Jej přijmou. Prosme Pána, aby nám dal zakusit nové Letnice, rozšířil naše srdce a sladil naše smýšlení s tím Kristovým, abychom tak bez ostychu hlásali Jeho proměňující slovo a dosvědčovali moc lásky, která volá k životu všechno, co potká.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

 

(mig)

19. června 2019, 15:32