Hledejte

Vatican News
iMision iMision 

Papež František: Nemluvit “asepticky” nýbrž s náklonností

V dnešní době nejde v první řadě o obsah, nýbrž o formu sdělení – říká papež František ve videoposelství pro madridský Den digitálních misií „iMision“. Tato asociace sdružuje katolické organizace i jednotlivce angažované v evangelizaci prostřednictvím internetu.

Sdružení iMision vzniklo v roce 2012 a za cíl si klade vytvářet síť internetových misionářů, nabízet kvalitní formaci pro zájemce o tuto formu misijní práce a pořádat formační setkání.

„Problém, který dnes máme, nespočívá ani tak v tom, co říkáš či neříkáš, nýbrž jak (to říkáš). Můžeme o věcech mluvit v laboratoři, naprosto aseptickým a zbytečným způsobem. Můžeme o věcech mluvit na dálku, vyslovovat tvrzení, která snad mohou v něčem inspirovat, ale nejsou příliš užitečná. Důležité je říkat věci s nákonností, s blízkostí. Když totiž dokážeme vyslovovat věci ve vztahu blízkosti, vyjadřujeme laskavost. Laskavost pohlazení, laskavost jasného a prostého pohledu, laskavost slova povzbuzení…“

František povzbuzoval digitální misionáře, aby se nebáli vyjadřovat s laskavostí, protože patří k Božímu jazyku. Připomněl starozákonní obraz Otce nesoucího v náručí dítě,  s nímž se Hospodin obracel k Izraeli. Angažujte svá srdce, pak budete „říkat“ věci pravdy a nikoli věci aseptické, žádné deklarace, nýbrž věci konstruktivní pro budoucnost, dodává František ve videoposelství pro španělský Den „iMision“.

(job)

14. června 2019, 14:26