Hledejte

Audience pro Sdružení děl na pomoc východním církvím Audience pro Sdružení děl na pomoc východním církvím 

Papež: Evropa brání ve vstupu lidem, nikoli však zbraním

„Ačkoli lidská srdce mohou znecitlivět, Boha nikdy nepřestane zraňovat nenávist a násilí, které jeho stvoření rozdmýchává. Jako silný a laskavý otec se ujímá lidí, kteří byli v těchto letech okradeni o naději – a zde se zármutkem myslím především na Sýrii a temná mračna, jež se nad ní opětovně stahují“, řekl dnes papež František při audienci pro Sdružení děl na pomoc východním církvím (ROACO).

„Někdy ale také myslím na to, až propukne Boží hněv proti představitelům oněch zemí, kteří sice hovoří o míru, avšak prodávají zbraně, aby rozpoutali válku. Toto pokrytectví je hřích.“

Při Kongregaci pro východní církve právě probíhá 92. generální shromáždění tohoto zastřešujícího výboru národních agentur, které shromažďují finance ve Spojených státech amerických, Německu, Francii, Švýcarsku, Nizozemsku a Rakousku.

„Když pomyslím na Irák, kam bych se rád příští rok vydal, vnucuje se mi naléhavá starost o to, aby všechny jeho náboženské složky mohly hledět do budoucnosti skrze pokojnou a sdílenou účast na budování obecného dobra, aniž by opětovně převládlo napětí pocházející z konfliktů místních mocností, které nikdy neutichly. Nezapomínám také na Ukrajinu a přeji si, aby její obyvatelstvo dospělo k pokoji. Rány, vyvolané tamním konfliktem, jsem se pokusil zacelit charitativní iniciativou, k níž přispěly mnohé církevní složky.“

Papež František přivítal nedávné ohlášení o druhé fázi renovace jeruzalémské baziliky Božího hrobu, které není samozřejmostí, protože předpokládá spolupráci různých křesťanských společenství. Vyslovil přání, aby je doprovázelo rovněž upřímné úsilí dalších místních i mezinárodních činitelů o pokojné soužití všech obyvatel ve Svaté zemi. Potom obrátil pozornost k evropskému dění:

„Prchající lidé, tísnící se na lodích a hledající naději, křičí a nevědí, jaký přístav je bude moci přijmout. To se děje v Evropě, jež však otevírá přístavy plavidlům, která mají nakládat sofistikované a nákladné zbraně, schopné vyvolat zkázu a nešetřící ani děti. To je pokrytectví, o němž jsem mluvil. Buďme si vědomi, že v tomto případě Ábelovo volání doléhá až k Bohu, jak jsem před rokem připomenul v Bari při společné modlitbě za naše věřící na Blízkém východě.“

Papež ocenil neúnavnou práci Sdružení na pomoc východním církvím, které prostřednictvím stipendií i podporou vzdělávacích institucí dodává naději zejména mladým generacím. Mladí lidé mají nárok na to, aby se jim hlásilo náročné a fascinující Ježíšovo slovo, a když potkají ryzí a věrohodné svědky, nebojí se Krista následovat.

„Žádám vás, abyste pokračovali ve svém úsilí a ještě jej zvýšili, aby v zemích a situacích, které podporujete, mladí lidé rostli v lidskosti, s otevřeným srdcem a myslí, v oproštěnosti od ideologických kolonizací, za docenění vlastních národních a církevních kořenů a v touze po mírové, blahobytné budoucnosti, která nikoho nenechává pozadu a nikoho nediskriminuje. Letos, po tolik očekáváném míru mezi Etiopií a Eritreou, mladí lidé v tamních zemích složili zbraně a naplnila se pro ně slova žalmu: »Můj nářek jsi obrátil v tanec« (Žl 30,12). Jsem si jist, že mladí lidé silně vnímají povolání k upřímnému a uctivému bratrství, na které jsme se odvolali v dokumentu, podepsaném s vrchním imámem Al-Azhar v Abú Dhábí. Pomáhejte mi, aby vešel ve známost a šířilo se tak ono dobré spojenectví pro budoucnost lidstva, které obsahuje.“

Požádal římský biskup asi stovku účastníků generálního shromáždění Sdružení děl na pomoc východním církvím, které dnes přijal v Apoštolském paláci.

(jag)

10. června 2019, 13:29