Hledejte

Vatican News
Videoposelství papeže Františka Videoposelství papeže Františka 

Papežské videoposelství k apoštolské cestě do Rumunska

Svatý otec František jako obvykle doprovází nadcházející apoštolskou cestu, která jej ve dnech 31.5. až 2.6. zavede do Rumunské republiky, videoposelstvím, jímž se obrací k tamnímu obyvatelstvu. Přinášíme jeho plné znění:

Drazí bratři a sestry v Rumunsku!

Chybí pouhých několik dní do cesty, která mne zavede mezi vás. Tato myšlenka mne rozradostňuje, a proto bych si již od nynějška přál co nejsrdečněji pozdravit vás všechny. Přijíždím do Rumunska – krásné a pohostinné země – jako poutník a bratr a děkuji panu prezidentovi i jiným státním představitelům za pozvání a širokou spolupráci. Už teď zakouším radost ze setkání s patriarchou a stálým synodem rumunské pravoslavné církve, jako i s katolickými pastýři a věřícími. Pouta víry, která nás pojí, sahají až k apoštolům, zejména k Petrovu svazku s Ondřejem, který podle tradice přinesl víru do vašich krajů. Byli pokrevními bratry a stali se jimi též při prolití krve pro Pána. Mezi vámi také žilo mnoho mučedníků, a to i v nedávné době. Patří k nim sedm řecko-katolických biskupů, které s radostí prohlásím za blahoslavené. To, zač trpěli a zač položili život, je příliš cenné dědictví, než aby bylo zapomenuto. A je to dědictví společné, jež nás zve, abychom si neudržovali odstup od bratra, který je s námi sdílí.

Přicházím za vámi, abychom kráčeli společně. To se děje tehdy, když se učíme chránit kořeny a rodinu, když pečujeme o budoucnost dětí i bratra, který stojí vedle nás, když překonáme strach a podezření, když strhneme dělící zábrany.

Vím, že mnozí intenzivně připravují mou návštěvu, a ze srdce vám za to děkuji. Všechny vás ujišťuji, že jsem vám nablízku v modlitbě, a žehnám vám. A pěkně vás prosím, modlete se za mne. Nashledanou!

(jag)

29. května 2019, 13:36