Hledejte

Vatican News
Audience pro italské katolické zdravotníky Audience pro italské katolické zdravotníky  (Vatican Media)

Papež: Výhrada svědomí se neslučuje s pohrdáním a odsuzováním

Papež František dnes přijal několik stovek zástupců italského Sdružení katolických zdravotníků, které slaví 40 let od svého vzniku a je rozšířeno na celém území Itálie.

V promluvě upozornil na radikální proměnu zdravotnictví, kde nečekané technologické výdobytky otevírají cestu novým diagnostickým a léčebným technikám, ovšem zároveň vyvolávají četné etické otázky, čímž se mění způsob vnímání medicíny a vztah k nemocným. Před jakýmkoli lékařským zásahem je třeba pozorně zvážit, zda skutečně respektuje lidský život a jeho důstojnost, upozornil papež. Do hry tak vstupuje výhrada svědomí, která dnes bývá zpochybňována, poznamenal dále, avšak která se zároveň stává znamením pro kolegy, pacienty i jejich rodiny

„Výhradu svědomí, pokud je nezbytná, je tudíž nutno volit s respektem, aby se to, co má být činěno pokorně, nestalo důvodem k pohrdání a pýše, a tím nevzbudilo totéž pohrdání v lidech, kteří vás pozorují. Zabránilo by jim to v pochopení pravé motivace vašeho rozhodnutí. Je naopak dobré za každých okolností vyhledávat dialog, zejména s lidmi, kteří stojí na jiných pozicích, naslouchat jejich mínění a snažit se předat své, nikoli však autoritativně, nýbrž jako někdo, komu záleží na skutečném dobru lidí.“

Papež varoval před zpředmětněním pacienta, ale též odborného personálu, jemuž ve snaze o neustále zefektivňování medicíny hrozí vyhoření či emotivní stres. „Je důležité, aby práce zdravotníků byla náležitě oceňována a příslušně zaměstnanecky ošetřena, s možností další formace a tím i stále nové motivace“, řekl mimo jiné římský biskup při dnešní audienci.

(jag)

17. května 2019, 14:30