Hledejte

Vatican News
Papež František na setkání ministrů financí v Papežské akademii věd Papež František na setkání ministrů financí v Papežské akademii věd 

Papež: Světovou krizi působí záměna morálních a finančních účtů

Papež František vystoupil na setkání věnovaném klimatickým změnám a jejich průkaznosti ve vědě, technice a politice (Climate Change and New Evidence from Science, Engineering, and Policy), probíhajícím pod patronátem Papežské akademie věd.

„V naší době se zdá, že zisk a ztráty jsou považovány za důležitější než život a smrt, a že čistý firemmí zisk má přednost před nekonečnou hodnotou člověka,“ řekl papež František ve svém projevu obráceném k předsedkyni generálního shromáždění OSN, Maríi Fernanda Espinosa Garcésa, ministrům financí z mnoha zemí, kteří se včera v podvečer sešli v sídle Papežské akademie věd ve Vatikánských zahradách.

„Jste dnes na tomto místě, abyste se zamýšleli nad nápravou této hluboké krize vyvolané záměnou našich morálních účtů s našimi finančními účty. Jste tady proto, abyste napomohli k zastavení krize, která vede náš svět ke katastrofě.“

S odvoláním na dvě důležité světové dohody, o Cílech udržitelného rozvoje v OSN a o klimatu v rámci COP21 v Paříži, připomněl papež význam a důsledky spojené s dosažením předsevzatých cílů. Poukázal na odpovědnost ministrů financí ve stimulování vlád k naplnění závazků, k nimž se před čtyřmi lety zavázaly. Podle papeže může dnešní atmosféru „globální nečinnosti“ prolomit pouze rezolutní a včasná akce:

„Musíme jednat s rozhodností, abychom skoncovali s emisemi skleníkových plynů nejpozději do poloviny století a učinili ještě více. Koncentrace kysličníku uhličitého se musí významným způsobem snížit, abychom zajistili bezpečnost našeho společného domu. Jak jsme také slyšeli, lze toho dosáhnout s nízkými náklady, budeme-li užívat čistou energii a zvýšíme naši energetickou účinnost.“

Papež nastínil také pět konkrétních cílů, o něž by mezinárodní společenství mělo usilovat:

„Cenit si toho, co je důležité, nikoli toho, co je povrchní; opravit naše národní hospodářství a podniky takovým způsobem, aby nevyvíjely již více aktivit, které ničí naši planetu; skoncovat s globální závislostí na fosilních palivech; otevřít novou kapitolu čisté a bezpečné energie, využívající obnovitelné zdroje jako je např. vítr, slunce a voda; jednat v hospodářské sféře prozíravě a odpovědně, abychom skutečně vycházeli vstříc lidských potřebám, šířili lidskou důstojnost, pomáhali chudým a osvobodili se od modloslužby peněz, působící tolikeré utrpení.“

František poukázal na to, že hlavní položkou státního účetnictví musí být život samý a lidská důstojnost.

„Chci vás povzbudit, abyste své kolegy, ministry financí z celého světa, vyzvali ke sjednocení úsilí a plánů. Kéž vaše práce s vědci a techniky a s lidem vašich národů, zejména s nejchudšími, pomůže k dosažení cílů udržitelného rozvoje a Pařížských dohod o klimatu. Doufám, že se znovu sejdeme, až bude tento společný plán dohodnut s vašimi vládami, abychom děkovali Bohu za jeho milosrdenství, které nám dovolí korigovat naši cestu dříve než bude příliš pozdě. Čas je zásadní. Očekáváme vaše rozhodné kroky pro dobro celého lidstva.“ Řekl papež František v promluvě k účastníkům vatikánské schůzky o klimatických změnách na půdě Papežské akademie věd.

(job)

28. května 2019, 15:32