Hledejte

2019.05.22 Udienza Generale 2019.05.22 Udienza Generale 

Papež: Milostí jsme vtaženi do dialogu lásky Nejsvětější Trojice

Na Svatopetrské náměstí přišlo dnes zrána asi 20 tisíc lidí, aby se účastnili generální audience.

Zahájilo ji čtení z listu Římanům (8,15), kde svatý Pavel vysvětluje věřícím, že mohou k Bohu volat: »Abba, Otče«, protože »dostali Ducha těch, kdo byli přijati za vlastní«. Papež František pak pronesl poslední z cyklu katechezí, ve kterém vyložil modlitbu Páně. Poukázal v ní na souznění textu Otčenáše s různými slovními obraty, jimiž se k Otci obracel Boží Syna, a v samotném závěru řekl:

Ježíš se někdy vyjadřoval také způsoby, které jsou vzdáleny textu Otčenáše. Pomysleme na počáteční slova 22. Žalmu, pronesená Ježíšem na kříži: »Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil« (Mt 27,46). Může nebeský Otec opustit svého Syna? Určitě ne. Přece však láska vůči hříšníkům přivedla Ježíše až do tohoto bodu: až k prožitku opuštěnosti Bohem, Jeho vzdálení, protože vzal na sebe všechny naše hříchy. Avšak i v úzkostném zvolání zůstává »Bože můj, Bože můj«. V onom »můj« spočívá jádro vztahu s Otcem, jádro víry a modlitby. Počínaje tímto zárodkem, se proto křesťan může modlit v každé situaci. Může si osvojit všechny biblické modlitby, zejména žalmy, ale může se modlit také mnoha výrazy, jež vytryskly  během tisíciletí z lidských srdcí. A nikdy nepřestávejme vyprávět Otci o svých lidských bratrech a sestrách, aby se nikdo z nich, zejména ti chudí neocitli bez útěchy a podílu lásky.

Na závěr této katecheze můžeme zopakovat tuto Ježíšovu modlitbu: »Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo!« (Lk 10,21). K modlitbě se musíme umenšit, aby k nám vešel Duch svatý a vedl naši modlitbu.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

V závěru generální audience připomněl papež, že na tento pátek (24.5.) připadá liturgická památka Panny Marie Pomocnice křesťanů, která je zvláště uctívána v Číně ve svatyni Še-šan, poblíž města Šanghaj.

„Tato vhodná příležitost mi umožňuje vyjádřit zvláštní blízkost všem katolíkům v Číně, kteří uprostřed každodenních námah a zkoušek nadále věří, doufají a milují. Drazí věřící v Číně, kéž vám všem naše nebeská Matka pomáhá být svědky lásky a bratrství a sjednocuje vás vždycky ve  společenství všeobecné církve. Modlím se a žehnám vám!“

Řekl Svatý otec a vybídnul věřící ke společné modlitbě Zdrávasu. Generální audienci zakončilo jako obvykle apoštolské požehnání.

 

(mig)

22. května 2019, 17:03