Hledejte

Vatican News
2019.05.19 Regina Coeli 2019.05.19 Regina Coeli  (Vatican Media )

Papež: Láska nám umožňuje navzájem se poznat

Před polednem se na Svatopetrském náměstí navzdory deštivému počasí shromáždilo asi 5 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Regina Caeli.

Papež František komentoval evangelium 5. neděle velikonoční (Jan 13,31-33a.34-35).

Láska, která se projevuje v Kristově kříži a ke které nás v životě volá, je jedinou silou, která proměňuje naše srdce z kamene na srdce z masa; jedinou silou schopnou proměnit naše srdce je Ježíšova láska, pokud touto láskou milujeme také. A tato láska nás uschopňuje milovat nepřátele a odpouštět tomu, kdo nás urazil. Položím vám jednu otázku, a každý, ať si na ni v srdci odpoví: Jsem schopen milovat svoje nepřátele? Každý máme někoho - nevím, zda  nepřítele – ale někoho, kdo s námi nesouhlasí, je „na straně těch druhých“ nebo někoho, kdo mu ublížil... Jsem schopen tyto lidi mít rád? Onoho muže, onu ženu, kteří mi ublížili a urazili mne? Jsem schopen jim odpustit? Každý ať si odpoví ve svém srdci. Ježíšova láska nás podněcuje k dialogu, pomáhá nám naslouchat a navzájem se poznat. Láska nás otevírá druhému a stává se základem lidských vztahů. Uschopňuje nás překonávat bariéry vlastních slabostí a vlastních předsudků. Ježíšova láska v nás vytváří mosty, učí novým cestám a rozněcuje dynamismus bratrství. Panna Maria ať nám pomáhá svojí mateřskou přímluvou, abychom od jejího Syna Ježíše obdrželi dar jeho přikázání a od Ducha svatého moc prokazovat ji v každodenním životě.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Papež František v pozdravech následujících po požehnání připomněl včera blahoslavenou španělskou laičku Marii Guadalupe Ortiz de Landázuri (1916-1975).

Včera byla v Madridu beatifikována Maria Guadalupe Ortiz de Landázurivěřící laička z Opus Dei, která v radostné službě bratřím snoubila vyučování a zvěstování evangelia. Její svědectví je příkladem pro ženy působící v sociální oblasti nebo vědeckém bádání. Potlesk pro novou blahoslavenou, všichni společně.

 

(mig)

19. května 2019, 20:09