Hledejte

Vatican News
2019.05.18 Associazione della Stampa Estera in Italia 2019.05.18 Associazione della Stampa Estera in Italia  (Vatican Media)

Papež k novinářům: Nabízet dobrý pokrm pravdy, nikoli dezinformace

„Pokorný novinář je svobodný, nepodléhá předsudkům a proto je odvážný,“ řekl papež František na setkání s Asociací zahraničních novinářů v Itálii (Associazione della Stampa Estera in Italia), organizace založené v roce 1912 se sídlem v Římě.

Její členové pocházejí z 54 zemí a zastupují 800 různých médií. Novináře spolu s jejich rodinami přijal Petrův nástupce v Klementinském sále Apoštolského paláce jen pár týdnů před Světovým dnem sdělovacích prostředků, který letos připadá na 2. června.

Chci vám především říci, že si vážím vaší práce. Církev si vás váží, i když kladete prst do rány, zející někdy v církevním společenství. Vaše práce je cenná, protože přispívá ke hledání pravdy, která jediná nás osvobozuje.“

- zahájil papež svoji promluvu. „Masmedia jsou nakloněna vzbuzovat v nás pocit, že jsme »diváky«, jako by se zlo týkalo jenom těch druhých, a jisté věci jako by se nám nikdy nemohly přihodit. Jsme však naopak všichni »herci«, a naše jednání má v dobrém či ve zlém vliv na druhé,“ řekl František s použitím slov, která pronesl Benedikt XVI. (Promluva na Španělském náměstí, 8.12.2009).

Počínejte si proto podle pravdy a spravedlnosti, aby komunikace byla opravdu nástrojem tvorby, nikoli destrukce, setkání a nikoli střetu, dialogu a nikoli monologu, orientace a nikoli dezorientace, porozumění a nikoli nedorozumění, mírumilovného soužití a nikoli nevraživosti, a propůjčujte hlas tomu, kdo jej nemá, nikoli na způsob megafonu tomu, kdo silněji křičí.

Papež pak s odkazem na adresu novinářské asociace, jež sídlí v římské ulici, která nese jméno Via dell´Umiltà, tedy ulice pokory, obrátil pozornost k této ctnosti, která je „podstatná pro duchovní život, ale může být také základním, ba klíčovým prvkem žurnalistické profese“.

Každý z nás ví, jak je obtížné a kolik pokory vyžaduje hledání pravdy. A jak je mnohem snazší neklást si mnoho otázek, spokojit se s prvními odpověďmi, zjednodušovat, zůstávat na povrchu, u zdání; spokojit se s lacinými závěry, které ušetří práci se zkoumáním a podáváním komplikované reality. Pokorné přiznání, že všechno předem nevíme, je tím, co podněcuje ke hledání. Předsudek, že všechno víme, je tím, co jej blokuje. Novinář, který je pokorný, není průměrný, nýbrž uvědomuje si, že článkem, tvítem, televizním či rozhlasovým přenosem může bližnímu a někdy i celým komunitám prokázat dobro, ale není-li pozorný a svědomitý, tak také způsobit škodu. Mám na mysli např. to, jak může senzační titulek vytvářet falešnou představu o realitě. Pokud dojde k pochybení, vždycky je třeba udělat opravu, ale vrátit důstojnost nejde, zejména v době, kdy se falešná informace může na internetu šířit tak, že vypadá autenticky.“

„Proto je zapotřebí - pokračoval papež – čelit pokušení publikovat zprávu, pokud není dostatečně ověřena. V době, kdy mnozí tíhnou k apriorním soudům o všem a o všech, pomáhá pokora také žurnalistovi, aby se nenechal ovládnout spěchem, snažil se pozastavit a udělat si čas na pochopení. Pokora nám umožňuje přistupovat k realitě a k druhým s porozuměním.“

Pokorný novinář se snaží správně poznat fakta v jejich úplnosti dříve než o nich referuje nebo je komentuje. Neprodukuje přemíru »sloganů, které myšlení nepodněcují, nýbrž ničí«. Nevytváří stereotypy. Nespokojí se s pohodlnými představami, které líčí »jednotlivé lidi tak jako by byli s to vyřešit všechny problémy anebo naopak jako obětní kozly, na které se svalí veškerá odpovědnost.« (Promluva k pracovníkům TV2000, 15. 12. 2014).

V souvislosti s tzv. sociálními sítěmi upozornil papež na nešvar používání útočných a hanlivých výrazů a poukázal na nezbytnost umírněného vyjadřování, jehož stoupencem byl patron novinářů, sv. František Sáleský (srov. Filotea, kap. XXIX).

V době  mnoha nevraživých slov, kdy mnozí mají zvyk mluvit o druhých špatně a lidi třídit, je zapotřebí neustále si připomínat, že každý člověk má svoji nedotknutelnou důstojnost, kterou nelze nikdy odejmout. V době, kdy mnozí šíří fake news, je to pokora, která ti brání prodávat zkažený pokrm dezinformace a nabízet dobrý pokrm pravdy. Pokorný žurnalista je svobodný. Svobodný od podmíněnosti. Svobodný od předsudků a proto odvážný. Svoboda vyžaduje odvahu.

Papež dále zmínil svobodu tisku a vyjadřování jako „důležitý indikátor zdraví dané země“ a povzbudil novináře, aby referovali nejen o zlu, které snadněji budí pozornost, ale také o dobru, které nenápadně prokazuje bezejmenná většina lidí.

Na závěr setkání daroval papež přítomným novinářům knihu, která zahrnuje všechny jeho promluvy a texty, určené novinářům a pojednávající o novinařině za dobu jeho šestiletého pontifikátu, s názvem „Komunikovat dobro“ (Comunicare il Bene, LEV, Vatikán 2019, stran 134) s předmluvou Paola Ruffiniho, prefekta vatikánského Úřadu pro komunikaci.

 

(mig)

18. května 2019, 14:55