Hledejte

Vatican News
Basilica i San Pietro Basilica i San Pietro  (ANSA)

Papež k budoucím nunciům: Nemiluješ-li svoji diecézi, nemiluješ ani všeobecnou církev

Svatý otec navštívil v pátek (10.5.) odpoledne Papežskou církevní akademii, kde se formují budoucí vatikánští diplomati.

Petrův nástupce se každoročně vydává na piazza Minerva, vedle Pantheonu, aby v tamější koleji pobyl se svými budoucími nejbližšími spolupracovníky v družné rozpravě a povečeřel s nimi. Informoval o tom jako obvykle ex post vatikánský deník L´Osservatore Romano (11.-12.5.), který toto setkání popisuje jako prostou, důvěrnou, otevřenou a neformální diskusi. Diskutovalo se zejména o vztazích mezi dimenzemi všeobecné a místní církve a papež zdůraznil, že „nelze sloužit a patřit všeobecné církvi bez příslušnosti ke konkrétní místní církvi. Nemiluješ-li svoji diecézi, nebudeš milovat ani všeobecnou církev. Jaký postoj máš ke svojí mateřské církvi, takový bude potom tvůj postoj k té všeobecné.“ Petrův nástupce mluvil také o transparentnosti, která je dnes považována za nový sociální imperativ. „Nelze ji však pojímat jako účelovou a doplňkovou lidskou ctnost, nýbrž jako dceru pravdy a poctivosti, výraz života, který je otevřen Bohu i druhým. Ježíš v evangeliích mnohokrát odsoudil její nedostatek jako přetvářku. Transparentnost však neruší jinou důležitou lidskou ctnost, totiž rezervovanost.“ Jedno z témat debaty budoucích nunciů s papežem se týkalo také celibátu. Svatý otec zdůraznil, že jde o „drahocenný dar Boží, který je třeba zachovat a opatrovat.“ Nevyloučil však v souvislosti s panamazonskou biskupskou synodou možnost výjimečných disciplinárních úprav v určitých zeměpisných regionech.

 

(mig)

11. května 2019, 20:07