Hledejte

Vatican News
Audience pro Nadaci Guido Carli Audience pro Nadaci Guido Carli 

Papež František: Hospodářství nesmí opomíjet etiku

Papež František přijal zástupce Nadace „Guido Carli“ a porotu stejnojmenné ceny, kterou každoročně uděluje předseda italského parlamentu. Nadace nese jméno italského politika (1914-1993) a guvernéra Italské banky, jednoho z autorů Maastrichtského traktátu, a zaměřuje se na zviditelňování nejlepších italských výkonů na poli ekonomie, finančnictví, kultury a žurnalismu, ale také v sociální sféře.

„Pocházel z oblasti Brescii a první kroky v oblasti institucionální odpovědnosti učinil díky knězi, který byl přítelem rodiny Montini, z níž vyšel sv. papež Pavel VI., k němuž rodina Carli chovala dávné přátelství,“ ozřejmil papež František ve svém krátkém pozdravu.

„Všichni si uvědomujeme, že mezi rozpory dnešní společnosti patří také skutečnost, že na jedné straně jsme svědky převahy výlučně ekonomických kritérií a aktivit soustředěných na konzum, a na druhé straně se stále více projevuje neschopnost sladit spravedlivé rozdělování příjmů se zhodnocováním perspektiv rozvoje. Je důležité zdůraznit, že hospodářství slouží obecnému dobru pokud zůstává spojené s etikou, která je univerzálním měřítkem autentického lidského dobra.“

Papež František vyjádřil potěšení nad tím, že nadace udílí ceny také mužům a ženům, kteří vynikli v sociální a etické oblasti. Na závěr povzbudil členy této instituce, aby vytrvali v práci zejména ve prospěch nejslabších vrstev společnosti, protože právě odtud vycházejí podněty k růstu všech jejích složek. „Kéž Pán podpoří a požehná všechny vaše dobré úmysly,“ uzavřel papež František promluvu k členům Nadace „Guido Carli“.

(job)

3. května 2019, 17:12