Hledejte

Vatican News
2019.05.25 Pellegrinaggio della Diocesi di Lungro degli Italo Albanesi dell'Italia Continentale 2019.05.25 Pellegrinaggio della Diocesi di Lungro degli Italo Albanesi dell'Italia Continentale  (Vatican Media)

Nadále přijímejte Pánovu lásku do sebe a mezi sebe

Papež dnes v aule Pavla VI. přijal 6 tisíc poutníků řecko-katolické eparchie Lungro u příležitosti 100. výročí jejího založení apoštolskou konstitucí Benedikta XV. Catholici fideles.

Eparchie, což je název pro územní správní celek církve východního ritu obdobný diecézi v rámci ritu latinského, je tvořena potomky Albánců, kteří v 15. století utekli před osmanskou okupací do Kalábrie, a zahrnuje přibližně 30 tisíc lidí. Katolický východní ritus v Itálii má ještě na Sicílii druhou eparchii - Piana degli Albanesi – která má přibličně 23 tisíc pokřtěných.

Před sto lety uprostřed světa rozdrásaného první světovou válkou můj ctihodný předchůdce vyslyšel dějiny a vaše legitimní nároky, jakož i odvahu vaší duchovní pouti, vyznačující se věrností tradici, navzdory těžkostem a utrpením. Papeži Benediktu XV. ležela na srdci východní církev a měl za to – jak stojí v příslušné apoštolské konstituci – že »je třeba tak učinit, aby se rozhodněji vyšlo vstříc potřebám a dobrým způsobům všeobecné i místní církve« a rozhodl o »okamžitém zřízení diecéze řeckého ritu v Kalábrii«.

Řekl v úvodu Petrův nástupce a poznamenal, že tato vhodná příležitost k poděkování Pánu za milosrdenství a dobrotu, prokázanou této církvi během posledních staletí, nemá být chápána jako cíl, nýbrž spíše jako nový a radostný podnět k jejímu dalšímu lidskému a křesťanskému rozmachu.

Přijímejte stále více - do sebe a mezi sebe - Pánovu lásku, zdroj a důvod naší pravé radosti, mějte účast na svátostech, buďte nablízku každé rodině a projevujte pozornost chudým a potřebným, provázejte mladé generace výchovou – toto jsou dimenze, ve kterých se opatruje tradice přináležitost ke Kristu a Jeho církvi. Jste povoláni žít jako křesťané a dosvědčovat, že láska je krásnější než nenávist, přátelství je krásnější než nevraživost a bratrství mezi námi všemi je krásnější než konflikty.“

Řekl mimo jiné papež František řeckokatolíkům z Kalábrie.

 

(mig)

25. května 2019, 19:45