Hledejte

Vatican News
2019.05.25 Pellegrinaggio della Diocesi di Lungro degli Italo Albanesi dell'Italia Continentale Audience pro řeckokatolické poutníky z Kalábrie, 25. května 2019.  (Vatican Media)

Nadále přijímejte Pánovu lásku do sebe a mezi sebe

Papež dnes v aule Pavla VI. přijal 6 tisíc poutníků řecko-katolické eparchie Lungro u příležitosti 100. výročí jejího založení apoštolskou konstitucí Benedikta XV. Catholici fideles.

Eparchie, což je název pro územní správní celek církve východního ritu obdobný diecézi v rámci ritu latinského, je tvořena potomky Albánců, kteří v 15. století utekli před osmanskou okupací do Kalábrie, a zahrnuje přibližně 30 tisíc lidí. Katolický východní ritus v Itálii má ještě na Sicílii druhou eparchii - Piana degli Albanesi – která má přibličně 23 tisíc pokřtěných.

Před sto lety uprostřed světa rozdrásaného první světovou válkou můj ctihodný předchůdce vyslyšel dějiny a vaše legitimní nároky, jakož i odvahu vaší duchovní pouti, vyznačující se věrností tradici, navzdory těžkostem a utrpením. Papeži Benediktu XV. ležela na srdci východní církev a měl za to – jak stojí v příslušné apoštolské konstituci – že »je třeba tak učinit, aby se rozhodněji vyšlo vstříc potřebám a dobrým způsobům všeobecné i místní církve« a rozhodl o »okamžitém zřízení diecéze řeckého ritu v Kalábrii«.

Řekl v úvodu Petrův nástupce a poznamenal, že tato vhodná příležitost k poděkování Pánu za milosrdenství a dobrotu, prokázanou této církvi během posledních staletí, nemá být chápána jako cíl, nýbrž spíše jako nový a radostný podnět k jejímu dalšímu lidskému a křesťanskému rozmachu.

Přijímejte stále více - do sebe a mezi sebe - Pánovu lásku, zdroj a důvod naší pravé radosti, mějte účast na svátostech, buďte nablízku každé rodině a projevujte pozornost chudým a potřebným, provázejte mladé generace výchovou – toto jsou dimenze, ve kterých se opatruje tradice přináležitost ke Kristu a Jeho církvi. Jste povoláni žít jako křesťané a dosvědčovat, že láska je krásnější než nenávist, přátelství je krásnější než nevraživost a bratrství mezi námi všemi je krásnější než konflikty.“

Řekl mimo jiné papež František řeckokatolíkům z Kalábrie.

 

(mig)

25. května 2019, 19:45