Hledejte

Vatican News

Evangelizační úmysl apoštolátu modlitby na květen

Jak je zvykem na začátku měsíce bylo dnes zveřejněno krátké videoposelství určené věřícím spojeným v celosvětové síti modliteb s papežem.

Svatý otec v něm přibližuje květnový  evangelizační úmysl, zaměřený na církev v Africe:

Etnické, lingvistické a kmenové rozdělení v Africe lze překonat podporou jednoty v různosti. Chtěl bych poděkovat řeholnicím, kněžím,  laikům a misionářům za jejich nasazení ve prospěch dialogu a smíření mezi různými sektory africké společnosti. Modleme se tento měsíc za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.

vybízí papež František v květnovém úmyslu apoštolátu modlitby.

2. května 2019, 14:51