Hledejte

Vatican News
Pope Francis' Regina Coeli Prayer Pope Francis' Regina Coeli Prayer  (ANSA)

Duch svatý osvobozuje od světských pout

V neděli před polednem se i přes nepřízeň počasí sešlo na Svatopetrském náměstí kolem pěti tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Regina Caeli.

Papež František komentoval nedělní evangelium (Jan 14,23-29) a mimo jiné řekl:

„V čem spočívá poslání Ducha svatého, kterého slibuje Ježíš? Říká to On sám: »Naučí vás všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já«. Během svého pozemského života předal Ježíš všechno to, co chtěl apoštolům svěřit: dovršil Zjevení Boží, tedy všechno to, co chtěl Otec říci lidstvu Synovým vtělením. Úkolem Ducha svatého je připomínat, dávat plné porozumění a vést ke konkrétnímu uskutečňování Ježíšova učení. A právě to je posláním církve, jež se uskutečňuje určitým životním stylem, vyznačujícím se těmito požadavky: vírou v Pána a zachováváním Jeho Slova; poddajností Duchu svatému, který nepřetržitě oživuje a zpřítomňuje Zmrtvýchvstalého Pána; přijetím a dosvědčováním Jeho pokoje v otevřenosti a setkávání s druhými.

Aby toto všechno církev uskutečnila, nemůže zůstat statickou, nýbrž je povolána jednat za aktivní účasti každého pokřtěného jako putující společenství, oživované a nesené světlem a silou Ducha svatého, který obnovuje všechno. Jde o osvobození ze světských pout, jimiž jsou naše mínění, naše strategie a naše cíle, které víru zatěžují, abychom poddajně naslouchali Pánovu Slovu. Takto Boží Duch vede nás a církev, aby se autenticky zaskvěla její krásná a zářivá tvář, jak si přeje Kristus.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

 

(mig)

26. května 2019, 19:50