Hledejte

Vatican News
RELIGION-EASTER/POPE-VIACRUCIS RELIGION-EASTER/POPE-VIACRUCIS  (REMO CASILLI)

Vidět v Ježíšově kříži všechny kříže světa

Na Velký pátek večer bylo Koloseum za účasti římského biskupa dějištěm pobožnosti Křížové cesty, jejichž čtrnáct meditací letos připravila italská misionářka Eugenia Bonetti z řeholní kongregace Panny Marie Těšitelky.

Čerpala přitom ze zkušeností svojí služby mezi imigrantkami, které se nezřídka stávají obětí pouliční prostituce. Jen v Itálii je jich 100 tisíc, z nichž 37 tisíc je nezletilých. Přibližně 15 tisíc věřících se tedy včera večer sešlo v místě, kde během prvních třech staletí našeho letopočtu podstupovali mnozí muži a ženy mučednictví. V neopakovatené atmosféře zde rozjímali o umučení prvního Svědka víry. Velkopáteční Křížovou cestu zakončil jako obvykle Petrův nástupce modlitbou:

Pane Ježíši, pomoz nám vidět v Tvém kříži všechny kříže světa:

kříž lidí hladovějících po chlebu i lásce;

kříž lidí osamělých a opuštěných dokonce i od svých dětí a příbuzných;

kříž lidí žíznících po spravedlnosti a pokoji;

kříž lidí, kteří nemají oporu ve víře;

kříž lidí starých, kteří klesají pod tíhou roků a samoty;

kříž migrantů, kteří nacházejí zavřené dveře kvůli strachu a srdcím, jež jsou obrněna politickými kalkulacemi;

kříž maličkých, raněných ve svojí nevinnosti a ryzosti;

kříž lidstva potácejícího se v tmách nejistoty a temnot kultury pomíjivosti;

kříž rodin rozdělených zradou, svody zlého či vražednou lehkomyslností a egoismem;

kříž zasvěcených osob, které se neúnavně snaží vnášet do světa Tvoje světlo a jsou odmítány, vysmívány a ponižovány;

kříž Tvých dětí, které v Tebe věří a ve snaze žít podle Tvého slova jsou marginalizovány a skartovány dokonce od svých příbuzných a vrstevníků;

kříž našich slabostí, našich přetvářek, našich zrad, našich hříchů a mnoha našich nesplněných slibů;

kříž Tvojí církve, která - věrna Tvému evangeliu – dokonce jen pokřtěným pracně přináší Tvou lásku;

kříž církve, Tvojí nevěsty, která je neustále napadána zevnitř i zvnějšku;

kříž našeho společného domu, kteří chřadne před našima sobeckýma očima, oslepenýma chamtivostí a mocí.

Pane Ježíše, oživ v nás naději zmrtvýchvstání i Tvého definitivního vítězství nad veškerým zlem a veškerou smrtí. Amen.

20. dubna 2019, 09:53