Hledejte

Vatican News
2019.04.27 Presidenti Unione Province Italia 2019.04.27 Presidenti Unione Province Italia  (Vatican Media )

Římský biskup se setkal s předsedy okresních úřadů Italské republiky

Římský biskup se dnes dopoledne setkal se členy Svazu provincií Itálie (Unione Province d´Italia). Tato instituce sdružuje územně-správní celky 2. úrovně, zvané provincie česky také okresy.

Svaz provincií Itálie byl založen v roce 1908 a jeho účelem je tlumočit lokální zájmy vládě a parlamentu. Na dnešní audienci přišli předsedové všech semdesáti šesti Okresních úřadů Italské republiky. Papež v úvodu svojí promluvy nejprve poděkoval hostům za velkodušný dar, věnovaný dobročinné pokladně Svatého stolce.

Naše doba se vyznačuje stále rychlejším rozvojem sofistikovaných technologií a pokrokem vědeckého bádání v nejrůznějších oblastech. Mohlo by to vést k domněnce, že věda, technika a svobodná iniciativa jednotlivců je s to účinně odpovědět na nejrůznější potřeby lidí a společnosti, zabránit jakékoli marginalizaci a vést ke zrodu harmonické společnosti bez chudoby a exkluze. Realita je však složitější. Spolu s růstem příležitostí narůstají potřeby, počty oblastí, vyžadujících péči, a problematik, zasluhujících si pozornost a vynaložení značných energií a zdrojů s cílem  dobrat se možných řešení.

Nerovnosti a marginálnost, které se nadále vyskytují, proto vyžadují inteligentní a solidární nasazení všech, tedy lidí i asociací občanské společnosti, jakož i vědomé a stálé působení různých úrovní veřejné moci – pokračoval dále papež.

Provincie jsou výrazem jedné z těchto úrovní veřejné moci a mají svoji historii. Vznikly agregací teritorií, která jsou historicky a kulturně spojena, což  vysvětluje jejich soudržnost i způsobilost reprezentovat určitý administrativní pól.“

Mezi oblasti, které spadají do kompetence italských provincií, patří péče o půdu, silniční komunikace a základní školy, a v neposlední řadě také životní prostředí.

Nemohu proto než popřát vám všem odvahu a rozhodnost ve vaší práci, aby provincie byly záštitou a hnací silou mentality, jež si umí klást cíle, které jsou výrazem opravdu udržitelného rozvoje a harmonicky se začleňují do sítě relací a reálií vytvořených přírodou, historií, prací a talenty generací, které nás předešly.“

Řekl papež František na setkání s předsedy italských okresů, kterým poděkoval za setkání, ujistil je svojí modlitbou za ně a připomněl jim, aby se také oni modlili za něho.

 

(mig)

27. dubna 2019, 15:15