Hledejte

Vatican News
2019.04.29 Parrucchieri Comitati San Martino de Porres 2019.04.29 Parrucchieri Comitati San Martino de Porres  (Vatican Media)

Italské kadeřnice, holiči a kosmetičky na setkání s Petrovým nástupcem

Papež dnes přijal na audienci účastníky neobvyklé pouti.

Do Říma přišli členové tzv. Komitétu svatého Martina de Porres sdružující kadeřníky, holiče a kosmetičky z různých částí Itálie. Tomuto řemeslu dal papež Pavel VI. za patrona peruánského dominikána (1579-1639), blahořečeného Řehořem XVI. v roce 1837 a kanonizovaného Janem XXIII. roku 1962. Komitét sv. Martina de Porres byl založen roku 1964, sídlí v Turíně, a na dnešním setkání s papežem Františkem bylo přítomno přibližně 300 jeho členů.

Tato pouť je znamením významu, který přikládáte křesťanské víře, jakož i náboženské dimenzi vaší organizace. Je to patrné již z toho, že nosí jméno světce. Martin de Porres byl peruánský míšenec a jako takový byl přijat do řádu Bratří kazatelů pouze jako terciář a potom jako laický bratr. Tento stav přijal a prožíval s maximální pokorou, vyzařující lásku. S obrovským nasazením se věnoval chudým a nemocným. Vyučil se holičem i ranhojičem, jak bylo tehdy obvyklé.

Papež Pavel VI. prohlásil sv. Martina de Porres za patrona holičů a kadeřníků v roce 1966.  Skromnost tohoto velikána ať vám neustále pomáhá dosvědčovat křesťanské hodnoty, pokračoval Svatý otec.

Ať vás především podněcuje k vykonávání vašeho řemesla v křesťanském stylu, abyste se svými zákazníky jednali laskavě a zdvořile, obraceli se k nim vždy povzbudivými slovy a nepodléhali pokušením klevet, které se, jak všichni víme, ve vašem pracovním prostředí snadno nabízejí. Každý z vás ať si ve svojí profesi počíná vždycky poctivě a pozitivně tak přispívá k obecnému blahu společnosti.

K pozdravu a požehnání účastníkům pouti italských kadeřníků a holičů a jejich rodinných příslušníků neopomenul papež připojit prosbu, aby se něho modlili.

 

(mig)

29. dubna 2019, 18:08