Hledejte

Vatican News
Papež František s delegacemi České republiky a Slovenké republiky Papež František s delegacemi České republiky a Slovenké republiky  (Vatican Media)

Papež František k české a slovenské delegaci: Strhávejte bariéry nedůvěry a předsudků

"Vaše dějiny učí, že křesťanství bylo vždy pramenem naděje a oživující silou, zejména v nejtemnějších a nejtěžších časech," řekl papež František při dnešní audienci delegací z České republiky a ze Slovenska, vedené předsedou Poslanecké sněmovny ČR Radkem Vondráčkem a předsedou Národní rady SR Andrejem Dankem, u příležitosti 1150. výročí smrti sv. Cyrila.

Přinášíme plné znění promluvy Svatého otce: 

Ctihodné dámy a pánové!

Těší mne, že vás přjímám u příležitosti 1150. výročí smrti sv. Cyrila, jehož poslání po boku sv. Metoděje, zanechalo nesmazatelné znamení v dějinách, umění a celé kultuře vašich zemí. Toto význačné výročí poskytuje vhodnou příležitost k prohloubení duchovního a kulturního bohatství zděděného od soluňských bratří, které je vaším morálním dědictvím, jež má být uchováváno a stále více doceňováno. Vaše dějiny učí, že křesťanství bylo vždy pramenem naděje a oživující silou, zejména v nejtemnějších a nejtěžších časech.

Překlad Bible do staroslověnštiny byl darem, jak pro náboženský život tak pro kulturní rozvoj vašich zemí. Svatí Cyril a Metoděj přinesli vedle přímé dostupnosti Písma svatého v mluveném jazyce, také tzv. slovanskou abecedu. Biblicko-křesťanské poselství tudíž napomohlo ke zrodu právního státu ve vašich zemích, stejně jako v dalších vám blízkých státech. Křesťanství, hlásané prostřednictvím kázání a liturgického slavení, uskutečnilo ve vašich společnostech epochální přelom.

Rozsáhlé evangelizační dílo, naplňované s apoštolským zápalem sv. Cyrilem a jeho svatým bratrem ve vašich zemích, představuje vzor inkulturace, který zůstal ve svých základních rysech platný dodnes. Evangelium totiž neoslabuje autentické rysy různých místních kultur, ale pomáhá lidem a komunitám k uznání a uskutečnování dobra, pravdy a krásy. Jakožto institucionální zástupci národa jste povoláni objevovat vnitřní spojitost mezi evangeliem a vaší kulturní identitou, zhodnocovat opětovně své křesťanské kořeny, abyste budovali společnost, v níž se může uskutečňovat vzájemné přijetí a solidarita. Svatý Cyril dokázal propojovat vztahy založené na poznání a srdečnosti mezi národy a stal se tak prstencem spojujícím různé kultury a církevní tradice.

Přeji vám, aby toto významné duchovní a kulturní dědictví vyvolávalo ve vašich spoluobčanech touhu po setkání a otevřenosti k druhým. Jde totiž o umění soužití v různosti, prostřednictvím dialogu, sdílení, budování mostů a strhávání bariér nedůvěry a předsudků. V tomto postoji se stáváme svědky solidarity a tvůrci míru. Přeji vám, abyste každý den, prostřednictví své důležité veřejné funkce, byli protagonisty bratrství, průzrační a bezúhonní šiřitelé společného dobra, abyste mohli nabízet naději těm, kdo vás zvolil k takto vysoce zodpovědnému úkolu.

Panna Maria, tolik uctívaná ve vaší zemi, kéž vám pomáhá svou mateřskou ochranou. Prosím vás, modlete se za mne, a z celého srdce vyprošuji Pánovo požehnání pro vaše země a veškeré vaše záměry směřující k dobru a pokroku.

Přeložila Johana Bronková 

22. března 2019, 12:37