Hledejte

Vatican News
2019.02.24 Concelebrazione Eucaristica 2019.02.24 Concelebrazione Eucaristica  (Vatican Media)

Svatý otec k setkání o ochraně nezletilých: Zločin nemá právo na svobodu

V neděli dopoledne v Královském sále Apoštolského paláce sloužil Petrův nástupce eucharistii spolu s předsedy biskupských konferencí a představiteli východních obřadů katolické církve na závěr jejich čtyřdenního setkání.

Svatý otec, který při bohoslužbě nekázal, pronesl po jejím skončení obsáhlou promluvu, v níž shrnul pohled církve na problematiku projednávanou na zmíněném vatikánském setkání o ochraně nezletilých.

Stojíme tváří v tvář všeobecnému a transverzálnímu problému, který se bohužel vyskytuje všude. Musíme mít jasno: všeobecnost této rány potvrzující její závážnost v našich společnostech10 neumenšuje její monstróznost uvnitř církve.

Nelidskost tohoto fenoménu na světové úrovni se stává ještě závažnější a skandálnější v církvi, protože je v protikladu k její morální autoritě a její etické věrohodnosti. Duchovní, který byl vybrán Bohem, aby vedl duše ke spáse, a nechává se ujařmit vlastní lidskou křehkostí nebo vlastní chorobou se tak stává nástrojem satana. Ve zneužívání spatřujeme ruku zla, které nešetří ani nevinnost maličkých. Pokorně a odvážně musíme uznat, že stojíme před mystériem zla rozlíceného proti těm nejslabším, poněvadž jsou obrazem Ježíše. Proto nyní vzrostlo v církvi vědomí nezbytnosti nejenom učinit přítrž těm nejtěžším zneužitím pomocí disciplinárních opatření a civilních či církevních procesů, nýbrž také se rozhodně postavit proti tomuto fenoménu jak uvnitř církve, tak mimo církev. Cítí se povolána potírat zlo, které se dotýká jádra jejího poslání hlásat evangelium maličkým a chránit je před dravými vlky.

Chtěl bych zde zdůraznit, že kdyby se v církvi objevilo i jedno jediné zneužití, jež je samo o sobě monstrózní, bude s takovým případem naloženo s maximální vážností. Ve spravedlivém hněvu lidí totiž církev spatřuje odraz hněvu Boha, který byl zrazen a potupen těmito hanebnými duchovními. Ozvěna tichého křiku maličkých, kteří v nich namísto otcovství a duchovního vedení našli vrahy, bude otřásat srdcem těch, kteří se nechali uspat pokrytectvím a mocí. Jsme povinni pozorně naslouchat tomuto přidušenému, tichému křiku.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

 

(mig)

24. února 2019, 20:41