Hledejte

Vatican News
2019.02.13 Udienza Generale 2019.02.13 Udienza Generale  (Vatican Media)

Papež: V dialogu s Bohem není prostor na individualismus

Dopoledne se v aule Pavla VI. konala za účasti 7 tisíc lidí generální audience. Byla zahájena čtením z Lukášova evangelia (Lk 10,21-22). To podává, jak Ježíš zajásal v Duchu svatém proto, že se nebeský Otec ukryl před chytrými a zjevuje se skrze Syna maličkým.

Papež František pokračoval v katechezi věnované modlitbě Páně a dnešní, šesté pokračován nazval „Otec nás všech“, a svoji promluvu končil:

Můžeme si klást otázku: Jsem ve své modlitbě otevřen volání blízkých a vzdálených? Anebo považuji modlitbu za jakýsi druh anestetika, abych mohl být klidnější? Kladu otázku, a každý ať si odpoví sám. V tomto druhém případě bych byl obětí hrozného nedorozumění. Moje modlitba by už nebyla křesťanská, protože plurál, kterému nás Ježíš učí, mi nedovoluje mít pokoj sám a umožňuje  mi cítit odpovědnost za moje bratry a sestry.

Jsou lidé, kteří zdánlivě nehledají Boha, ale Ježíš nás nechává modlit se také za ně, protože Bůh tyto lidi hledá nejvíc ze všech. Ježíš nepřišel kvůli svatým, nýbrž kvůli nemocným (srov. Lk 5,31), to znamená pro všechny, protože, kdo se domnívá, že je zdravý, ve skutečnosti není. Usilujeme-li o spravedlnost, nepovažujme se za lepší než druzí. Otec dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré (srov. Mt 5,45). Otec má rád všechny! Učme se od Otce, který je stále dobrý ke všem, narozdíl od nás, kteří dokážeme být dobří jenom k někomu, kdo mi vyhovuje.

Bratři a sestry, svatí i hříšníci, všichni jsme bratry milovaní tímtéž Otcem. A na sklonku života budeme souzeni podle lásky, podle toho, jak jsme prokazovali lásku. Nejenom sentimentální lásku, nýbrž soucitnou a konkrétní podle evangelního pravidla, které si pamatujte: »Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších, pro mne jste udělali« (Mt 25,40). Tak praví Pán.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

V závěru generální audience připomněl papež liturgickou památku sv. Cyrila a Metoděje, připadající podle kalendáře všeobecné církve na 14. února, což je den, kdy v roce 869 zemřel v Římě svatý Cyril. Letos je tomu tedy 1150 let.

Zítra budeme slavit svátek svatých Cyrila a Metoděje, evangelizátorů slovanských národů a spolupatronů Evropy. Jejich příklad ať nám všem pomůže, abychom se v každém životním prostředí stávali učedníky a misionáři k obrácení vzdálených i blízkých. Jejich láska k Pánu ať nám dá sílu přinášet každou oběť, aby se evangelium stalo základním pravidlem našeho života.“

Po společné recitaci modlitby Otčenáš papež všem požehnal.

 

(mig)

13. února 2019, 17:20