Hledejte

Vatican News
VATICAN-POPE-ANGELUS VATICAN-POPE-ANGELUS  (AFP or licensors)

Papež: Přikázání lásky k nepřátelům vytvořilo novou kulturu

Na Svatopetrském náměstí se před polednem sešlo asi deset tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

Svatý otec komentoval evangelium dnešní, sedmé neděle liturgického mezidobí (srov. Lk 6, 27-38), a potom se vrátil k právě skončenému setkání předsedů biskupských konferencí na téma ochrany nezletilých.

Přikázání odpovídat na urážku a příkoří láskou vytvořilo ve světě novou kulturu. Tato  »kultura milosrdenství«, kterou si máme dobře osvojit a praktikovat, »uvádí do života pravou revoluci« (Misericordia et misera, 20). Je to revoluce lásky, jejímiž protagonisty jsou ve všech dobách mučedníci. A Ježíš nás ujišťuje, že naše jednání, prostoupené láskou k těm, kteří nám ubližují, nebude marné. Říká: »Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete [...]. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám« (vv. 37-38). To je krásné. Bude krásné, až nás Bůh obdaří, budeme-li velkodušní a milosrdní. Odpouštět máme, protože Bůh odpustil nám a odpouští nám stále. Pokud neodpustíme všechno, nemůžeme si nárokovat, že nám bude odpuštěno všechno. Jestliže se však naše srdce otevřou milosrdenství, odpuštění se zpečetí bratrským objetím a naváží se svazky společenství, budeme světu hlásat, že je možné přemoci zlo dobrem.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY před ANGELUS je ZDE

Po hlavní promluvě se papež vrátil k právě zakončenému vatikánskému setkání na téma ochrany nezletilých:

Dnes dopoledne se ve Vatikánu skončilo velmi důležité setkání na téma Ochrany nezletilých. Byli svoláni patriarchové, předsedové biskupských konferencí, představení katolických církví východních obřadů, představení a představené řeholních řádů a různí moji spolupracovníci z římské kurie.

Jak víte, problém sexuálního zneužití nezletilých některými členy duchovenstva budí dlouho vážné pohoršení v církvi a veřejném mínění, a to jak vzhledem k dramatickému utrpení obětí, tak vzhledem k neospravedlnitelné nepozornosti k nim a krytí viníků ze strany zodpovědných činitelů v církvi.

Poněvadž jde o problém vyskytující se na každém kontinentu, chtěl jsem, abychom mu my, pastýři katolických společenství celého světa, čelili společně, spoluzodpovědně a kolegiálně. Naslouchali jsme obětem, modlili jsme se a prosili o odpuštění Boha i ty, kterým bylo ublíženo, uvědomili jsme si svoji odpovědnost, svoji povinnost zjednávat spravedlnost v pravdě a radikálně odmítat každou formu zneužívání moci, svědomí a sexuality.

Chceme, aby všechny církevní aktivity a prostředí byly pro nezletilé vždycky zcela bezpečné a byla přijata všechna možná opatření, zamezující opakování podobných zločinů; a církev se opět stala absolutně věrohodnou a důvěryhodnou ve svém poslání sloužit a vychovávat maličké podle Ježíšova učení.

Budeme v tom z celého srdce, účinně a společně spolupracovat se všemi lidmi dobré vůle a se všemi složkami a pozitivními silami společnosti ve všech zemích i na mezinárodní úrovni, aby byla do všech důsledků a v každé svojí formě potřena nejzávažnější metla násilí vůči stovkám milionů nezletilých, holčiček a chlapečků, dívek a chlapců na celém světě.

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal.

 

(mig)

24. února 2019, 19:44