Hledejte

Vatican News
Mapa zemí, kde se uplatňuje trest smrti Mapa zemí, kde se uplatňuje trest smrti 

Papež: Pojetí trestu smrti v církvi postupně dozrálo

Na půdě Evropského parlamentu probíhá až do pátku sedmý Světový kongres proti trestu smrti (organizovaný sdružením ECPM – Ensemble contre la peine de mort). Kromě představitelů Evropského parlamentu a hostitelské země na něm v otevřené konfrontaci vystoupí ministrové spravedlnosti zemí, kde dosud nejvyšší trest nebyl zrušen. Dále zazní svědectví N´Dumé Olatushaniho, jemuž se po osmadvacetitelém vězení a rozsudku k trestu smrti podařilo dokázat svou nevinu.

Více než dva tisíce účastníků kongresu pozdravil prostřednictvím videoposelství také papež František:

„Lidský život je dar, který jsme obdrželi, a je to dar prvotní a nejdůležitější, zdroj veškerých dalších darů a práv, a jako takový tedy zasluhuje ochranu. Pro věřícího člověka byla lidská bytost stvořena k Božímu obrazu a podobě. Ovšem jak pro věřící, tak pro nevěřící je každý život dobrem a je nutné dbát na jeho důstojnost bez výjimky.

Trest smrti tudíž závažně porušuje právo na život každého člověka. Je sice pravdou, že společnosti a lidská společenství se často vyrovnávají s velice těžkými zločiny, které ohrožují obecné dobro a bezpečnost jednotlivců, ovšem je též pravdou, že dnes existují jiné prostředky, jejichž prostřednictvím lze odpykat napáchanou škodu, a že detenční systémy dnes vykazují stále vyšší účinnost v ochraně společnosti před zlem, které jí mohou způsobit někteří jedinci. Na druhé straně se nikdy nesmíme vzdát přesvědčení, že také viníkovi je třeba poskytnout možnost k pokání.

Právě z tohoto důvodu je pozitivní skutečností, že stále více zemí sází na život, a nikoli na trest smrti, anebo že tento trest zcela odstranily ze svého trestního zákonodárství.

Církev vždy hájila život a její pojímání trestu smrti postupně vyzrálo. Požadoval jsem proto, aby toto téma prošlo změnou v Katechismu katolické církve. Trest smrti byl po dlouhý čas považován za přiměřenou odpověď na závažnost některých trestných činů a k ochraně obecného dobra. Důstojnost člověka se ovšem nevytrácí, i kdyby tento jedinec spáchal nejhorší zločin. Nikdo nesmí být usmrcen, a tak připraven o příležitost nového zapojení do společenství, které zranil a způsobil mu utrpení.

Cíl, který si kladete, tedy zrušení trestu smrti v celém světě, odvážně potvrzuje princip lidské důstojnosti a přesvědčení, že lidstvo může se zločinem naložit – a to nejenom odmítnout zlo, nýbrž odsouzenému poskytnou možnost a čas k napravení napáchané škody, k zamyšlení nad jeho skutkem, čímž se uschopňuje ke změně života, přinejmenším té vnitřní.

Doprovázím vás modlitbou, povzbuzuji vás ve vaší práci a jejích závěrech a zároveň povzbuzuji všechny vládní a odpovědné představitele, aby ve svých zemích učinili nezbytné kroky k naprostému zrušení trestu smrti. Neseme odpovědnost za uznání důstojnosti každého člověka a svou prací máme přispívat k tomu, aby již nebyly ukončovány další životy, nýbrž abychom je získali pro blaho společnosti jako celku.“

Řekl papež František ve zvláštním videoposelství účastníkům Světového kongresu proti trestu smrti, který se v těchto dnech koná v sídle bruselského Evropského parlamentu.

(jag)

27. února 2019, 11:11