Hledejte

Vatican News
Poutníci z Beneventa ve Vatikánské bazilice Poutníci z Beneventa ve Vatikánské bazilice  (Vatican Media)

Papež: Kritika církve bez lásky je ďáblovým dílem

Přišlo vás tolik, že to vypadá na nějakou kanonizaci, přivítal papež František poutníky z italské arcidiecéze Benevento, doprovázené biskupem Felicem Accroccou, které přijal ještě před generální audiencí v bazilice sv. Petra.

Dva a půl tisíce věřících oplatilo římskému biskupovi návštěvu, kterou vloni vykonal v jihoitalské Pietrelcině, rodišti otce Pia. Benevento v kraji Kampánie náleží k nejstarším diecézím na světě (zal.969), jejímž prvním biskupem byl mučedník sv. Januarius, dnes uctívaný v Neapoli. Ačkoli jeho svatý krajan Pio z Pietrelciny před padesáti lety nezemřel mučednickou smrtí, vyznačoval se neméně pevnou vírou v Boha a věrností církvi, kterou miloval navzdory všem problémům a protivenstvím:

„Miloval církev takovou, jaká byla, nerozkládal ji řečmi, jak je to dnes módní. Tak ne! Miluj! Kdo miluje církev, umí odpouštět, protože ví, že sám je hříšník a potřebuje Boží odpuštění. Umí dávat věci do pořádku, jak si to přeje Pán, ovšem neustále s odpuštěním, jelikož nelze celý život strávit obviňováním církve. Komu přísluší žaloba? Koho Bible nazývá velkým žalobníkem? Ďábel! Lidé, kteří celý život jen žalují, jsou ďáblovými přáteli, bratranci, příbuznými – nemohu říci děti, protože ty ďábel nemá. To není dobré, protože nedostatky je sice dobré ohlásit a napravit, ovšem za neustálé lásky k církvi. Bez ní patříme satanovi. Svatý otec Pio si zachoval tento postoj – miloval církev s veškerou její složitostí a zápory, ale také s hříchy jejích dětí. Nezapomínejte na to.“

Svatý otec vyzval jihoitalské poutníky k životnímu svědectví, které hlásá Kristovu vlídnost a milosrdenství. Právě to dnešní lidé očekávají od Pánových učedníků.

„Svědectví...Pomyslete na svatého Františka (jehož váš biskup dobře zná), na to, co řekl svým učedníkům. Jděte a vydávejte svědectví, slova nejsou třeba. Občas je nutné promluvit, ale začínejte svědectvím, žijte jako křesťané, dosvědčujte, že láska je krásnější než nenávist, přátelství krásnější než nepřátelství, vzájemné bratrství krásnější než válka.“

Vyzýval papež František poutníky z arcidiecéze Benevento.

(jag)

20. února 2019, 12:21