Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto 

Papež k delegaci řecké pravoslavné církve: Nesetrvávat v zajetí rozdílů

Římský biskup dnes v Papežském sále Apoštolského paláce přijal dvacetičlennou delegaci Apostolikí Diakonia, což je knižní vydavatelství a misionářská organizace řecké pravoslavné církve.

V krátké promluvě požádal o předání pozdravů athénskému patriarchovi Jeronýmovi II., který v polovině února oslavil jedenácté výročí intronizace, a ocenil již více než patnáctiletou spolupráci s Papežskou radou pro jednotu křesťanů. Ze společných kulturních a formačních projektů čerpají zejména mladí studenti z obou církví.

„Mladí lidé nás učí, abychom nesetrvávali v zajetí rozdílů, nýbrž vzbuzovali touhu po společné pouti a snili o překonání obtíží, které brání plnému společenství. Záleží na nás, zda budeme pokračovat ve společné pouti a práci, abychom zjistili, že jsme bratři.“

Nekráčejme každý svou cestou za vlastními cíly, jako by druhý člověk byl někdo, koho mi zrovna dějiny postavily do cesty, nýbrž jako bratři, kteří se díky Prozřetelnosti setkali a kteří se společně ubírají k jedinému Pánu, nesou navzájem svá břemena a radují se z kroků druhé strany, vyzýval František. Společným polem působnosti se může stát zejména rodinná pastorace, a to zvláště v kontextu rychlých společenských změn, které se projevují v rostoucí vnitřní křehkosti dnešních rodin.

„Jsme povoláni, abychom jim stáli nablízku, abychom rodinám pomáhali opětovně docenit dar manželství a krásu, spočívající v péči o lásku, která se denně obnovuje v trpělivém a upřímném sdílení a v mírné síle modlitby. Jsme povoláni, abychom projevovali rodinám blízkost i tam, kde se jejich život neuskutečňuje ve shodě s plností evangelního ideálu, neprobíhá v pokoji a radosti (srov. Amoris laetitia, 5).“

Rodinné hodnoty tedy lze aktivně podporovat v úctě k vlastním duchovním tradicím a na národní i mezinárodní úrovni, uzavřel papež František při dnešní audienci pro Apostolikí Diakonia.

(jag)

25. února 2019, 13:20