Hledejte

Vatican News
Meeting Osvobozeni od strachu Meeting Osvobozeni od strachu   (Vatican Media)

Strach z cizího je pochopitelný, jistotou je pouze Pán

Osvobození od strachu z cizího a neznámého je tématem třídenního setkání, které dnes zahájila papežská liturgie ve Fraterna Domus v Sacrofano. Pořádají jej instituce zapojené do přijímání a integrace migrantů Italská charita, nadace Migrantes a Centrum Astalli.

Papež František se vydal v odpoledních hodinách do Sacrofana severně od Říma. Od 16 hodin předsedal bohoslužbě v kapli komplexu Fraterna Domus, kde se shromáždili lidé angažovaní v pomoci migrantům. Papež kázal o strachu, který odvrací člověka od jeho snu o svobodě a uvrhuje ho zpět do otroctví. Uzavřenost do sebe a útěk do křehkých lidských jistot označil František za znamení porážky. Připustil nicméně, že obavy z cizího jsou pochopitelné. Jejich překonání je možné jedině pokud se plně svěříme Boží prozřetelnosti.

Jsme ovšem voláni překonat strach a otevřít se setkání. A abychom to mohli učinit, nestačí racionální vysvětlení a statistický kalkul. Mojžíš říká národu stojícího před Rudým mořem s dobře vycvičeným nepřítelem v zádech: „Nebojte se“, protože Hospodin neopouští svůj lid, ale tajuplně jedná v dějiných, aby uskutečnil svůj plán spásy. Mojžíš mluví takto, protože Bohu důvěřuje.

 

Setkání s druhým však je setkáním s Kristem. Jakkoli ho naše oči těžko rozpoznávají v zubožené postavě bližního žádajícího o pomoc, dodal papež. Vybídl dokonce k vděčnosti vůči, kdo nám toto setkání umožňují:

Jde o milost, která s sebou nese poslání, plod naprostého svěření se Pánu, který je pro nás jedinou pravou jistotou. Proto jako jednotlivci i společenství jsme povoláni vzít za svou modlitbu vykoupeného národa: “Hopodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou“ (Ex 15,2).

(job)

15. února 2019, 19:28