Hledejte

Vatican News
Audience pro členy nadace Kruh sv. Petra Audience pro členy nadace Kruh sv. Petra  (ANSA)

Papež František: Pomáhat chudým bez rozdílu

Čtyřista členů Kruhu sv. Petra přijal dnes papež František u příležitosti 150. výročí vzniku této nadace založené v Římě z iniciativy skupiny mladých katolíků.

S vděčností za všechno dobré, co sodálové Kruhu sv. Petra vykonali za půldruhého století své existence, přijal Svatý otec členy tohoto sdružení založeného v roce 1869 z podnětu mladých Římanů pod vedením kardinála Ludovica Iacobiniho. Bylo to v letech napětí mezi církví a státem, připomněl papež, a tito mladí lidé chtěli dosvědčit konkrétní podporu a bezpodmínečnou věrnost tehdejšímu papeži Piu IX. Činili tak prostřednictvím práce pro městskou chudinu a stávali se „prodlouženou rukou“ papeže k nejpotřebnějším vrstvám obyvatelstva:

„Děkuji vám za všechno, co děláte, a za svatopetrský halíř, který jste mi jako každý rok přišli předat (…) a který je konkrétním podílem na snaze Svatého stolce odpovídat na rostoucí náléhavé potřeby církve zejména v nejchudších zemích“

Papež připomněl tři klíčové body, na kterých se zakládá charitativní práce a solidarita s nejposlednějšími. Jsou to modlitba, aktivita a oběť. František se zastavil u prvního z těchto tří ukazatelů.

„Je-li v bratru, kterého potkáváme přítomen Ježíš, může se působení dobrovolníka stát zkušeností Boha a modlitby. Nezapomínejte na sílu a důležitost modlitby pro vás a pro všechny, kdo jsou zapojeni do charitativní práce.“

Papež František se ve své promluvě vrátil k jednomu ze základních témat svého pontifikátu, totiž k pomoci chudým bez jakékoli klasifikace. Právě Kruh sv. Petra nabízí také dnes „vzácnou službu“, která chce být „účinným výrazem a živým svědectvím lásky, kterou církev“ a „Svatý stolec chová k chudým a trpícím“, řekl papež a dodal:

„Věnujete se převážně oblastem lidské bídy v Římě a máte tak velkorysý podíl na situacích a potřebách mnoha našich bratří a sester. Věnujte i nadále velkou pozornost novým formám bídy a snažte se přinášet útěchu a pomoc do všech svízelných situací těch nejchudší bez jakýchkoliv rozdílů. Každý chudý si zaslouží náš zájem bez ohledu na náboženství, etnický původ nebo jakoukoli další podmíněnost. Když přicházíte vstříc chudým, přinášíte úlevu nemocným a trpícím, sloužíte Ježíši, který nás ujistil: „Co jste udělali pro jednoho z těchto mých nejmenších bratří, pro mne jste udělali!“ (Mt 25,40)“

Proč je vaše instituce i po 150 letech stále aktuální? Ptal se papež František a odpověděl, že právě evangelní ideály činí dílo tohoto sdružení i dnes platné a přínostné.

„Vaše úctyhodná instituce, ačkoli je již dlouho přítomná v sociálním předivu Říma, přináší evangelijní ideály a životnost, která ji činí ještě dnes způsobilou, aby hodnotně přispívala také v oblasti přijímání a apoštolátu milosrdné lásky.“

(job)

28. února 2019, 16:23