Hledejte

Vatican News
P. Arturo Sosa, generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Arturo Sosa, generální představený Tovaryšstva Ježíšova 

František: Jezuité zvolili apoštolské priority ve shodě s duchem církve

: Jezuité zvolili apoštolské priority ve shodě s duchem církve Vatikán. Těší mne, že jste apoštolské priority, které vám budou ukazovat cestu po příštích 10 let, vybírali po konkrétním rozlišování a nikoli v knihovně či laboratoři. Shodují se s prioritami církve, vyjádřenými papežem, synodami a biskupskými konferencemi, napsal papež František v listu adresovaném generálnímu představenému Tovaryšstva Ježíšova, o. Arturu Sosovi.

Svatý otec v něm reaguje na čtveřici témat, které si jezuité vytyčili jako programové body do roku 2029. Hovoří P. Arturo Sosa SJ:

„Zvolili jsme čtyři priority. První se týká duchovních cvičení a duchovního rozlišování jak v komunitě, tak i individuálně, abychom ukazovali světu, jak Bůh působí v současnosti a nabízeli všem lidem dar ignaciánských duchovních cvičení. Druhá se obrací směrem k chudým, odmítnutým a nejslabším. Chceme kráčet spolu s nimi a spolu s nimi hledat způsoby, jak změnit struktury přinášející tolik nespravedlnosti. Chceme se vypořádat se zneužíváním jak v církvi tak ve společnosti. Třetí priorita se týká mladých. Chceme spolu s nimi a z jejich perspektivy spatřit svět, který se pro ně rodí. Doufáme, že mladí díky svému dynamismu a kreativnosti budou ukazovat cestu k lepší společnosti. A konečně čtvrtá apoštolská priorita vybraná jezuity se týká péče o společný dům. Jde o zastavení degradace životního prostředí a vytváření společnosti, která jej předá příštím generacím v co nejlepším stavu.“

(job)

19. února 2019, 15:03