Hledejte

Vatican News
Papež František, audience pro účastníky plenárního zasedání Papežské akademie pro život Papež František, audience pro účastníky plenárního zasedání Papežské akademie pro život  (ANSA)

Papež: Osvícenecký mýtus pokroku upadá, je třeba nové etické aliance

Papež František přijal na audienci Papežskou akademii pro život, která dnes odpoledne zahájí své plenární zasedání v nové synodní aule ve Vatikánu na téma „Roboetika. Lidé, stroje a zdraví“. Jak Svatý otec v úvodu konstatoval, Akademie pro život zároveň slaví čtvrt století své existence. Toto výročí připomněl jeho nedávný děkovný list nadepsaný Humana communitas, k jehož obsahu v dnešní promluvě opakovaně poukazuje.

František ve své promluvě zamířil ihned k jádru problému a zdůraznil dramatický pardox dnešního světa. Lidstvo rozvinulo vědecké a technické schopnosti s cílem dospět k všeobecnému blahobytu, a přece žije v atmosféře vyhrocených konfliktů a prudkého růstu nerovností, ohrožujících jednotu lidské rodiny a její budoucnost. „Osvícenecký mýtus pokroku upadá a hromadění možností, které věda a technika nabízejí, nedospělo vždy ke kýženým výsledkům,“ poznamenal papež. Hrozí, že pouhá možnost něco dělat zatemní otázku, kdo je aktérem a pro koho pracuje, naznačil dále otazníky, které před člověka staví technokratický systém. Stejně tak a právě proto je nutné mít na paměti, že technika je jednou z charakteristik lidské bytosti, není vnější a nepřátelskou silou, nýbrž lidským způsobem obývání světa, připomněl papež:

„Dnešní rozvoj technických možností nicméně přináší nebezpečné okouzlení. Namísto toho, aby člověku poskytoval nástroje ke zlepšení péče o život, hrozí nebezpečí, že bude vydán logice mechanismů, kteří rozhodují o jeho hodnotě. Toto převrácení hodnot musí nutně vést ke zhoubným důsledkům. Stroj již nebude řídit pouze sám sebe, nýbrž bude nakonec řídit člověka. Lidský rozum je takto snižován na odcizenou racionálnost účinků, kterou nelze považovat za hodnou člověka.“

S odkazem na encykliku Laudato si´ papež František obrátil pozornost k vážným škodám způsobeným naší planetě nekontrolovaným užíváním technických prostředků a označil bioetiku za významný obor, který si zaslouží globální pozornost a umožňuje budování žádoucí sítě vztahů mezi církví a občanskou společností.

„Je zapotřebí, abychom jako věřící přinesli zvláštní příspěvek k hledání operativních, univerzálně přijatelných kritérií, které by mohly sloužit jako společná východiska pro volby těch, na nichž leží vážná odpovědnost za rozhodování jak na národní tak i mezinárodní úrovni. Znamená to také vstoupit do dialogu v otázkách lidských práv a jasně poukázat na povinnosti, jež jsou jejich protějškem.“

Právě lidská práva jsou podle papeže Františka oblastí, na níž se má stavět univerzální etika. Je totiž nutné trvat na tom, že důstojnost každé lidské bytosti musí stát v jádru každé naší úvahy a každého jednání.

„Umělá inteligence, robotika a další technologické inovace musejí být využívány takovým způsobem, aby přispívaly ke službě lidstvu a ochraně našeho společného domu, a nikoli k jejich přesnému opaku, jak naneštěstí uvádějí některé prognózy.“

František varuje také před užíváním termínů, které mohou být zavádějící, jako například inflačně běžné označení „umělá inteligence“ a před tendencí „technologizace“ člověka namísto humanizace techniky. K tomu, abychom mohli předejít těmto úchylkám, je nezbytně důležité lépe pochopit, co v tomto kontextu znamená inteligence, svědomí, emotivnost, afektivní intencionalita a autonomie morálního jednání, dodal papež. Další nebezpečí k jehož rozlišení vybízí, se týká zneužívání technologických možností v oblastech jako je genetická manipulace a funkce mozku. Vybízí proto vědce a experty, aby se vydali na cestu započatou II. vatikánským koncilem, který vybízí k obnově teologických disciplína a ke kritické reflexi nad vztahem křesťanské víry a morálního jednání:

„Naše nasazení – včetně intelektuálního a odborného – bude čestným místem naší účasti na etické alianci ve prospěch lidského života. Je to projekt, který se dnes, v kontextu, v němž stále sofistikovanější technologická zařízení zasahují přímo lidské tělo a psychiku, stává naléhavým úkolem pro všechny muže a ženy zapojené do vědeckého výzkumu i péče o život.“

Řekl František v promluvě k plenárnímu zasedání Papežské akademie pro život.

(job)

25. února 2019, 17:13