Hledejte

Vatican News
2019.02.06 Udienza Generale 2019.02.06 Udienza Generale  (Vatican Media)

Papež ke ztroskotání člunu s haitskými migranty u Baham

Ve vatikánské aule Pavla VI. se za účasti asi 7 tisíc lidí konala generální audience. Byla uvedena čtením úryvku z knihy Geneze (9,1.5), který podává, jak Bůh po potopě požehnal Noemu a prohlásil, že člověk je člověku bratrem.

Papež František pak ve svojí promluvě bilancoval včera skončenou návštěvu v Abú Dhábí.

Vrchní imám z Al-Azhar a já jsme podepsali Dokument o Lidském Bratrství, ve kterém společně stvrzujeme všeobecné povolání všech mužů a žen být bratry jakožto synové a dcery Boží, odsuzujeme každou formu násilí, zejména takového, které se halí do náboženských motivací, a zavazujeme se šířit ve světě autentické hodnoty a pokoj. Tento dokument bude studován ve školách a univerzitách mnoha zemí. A také já vám doporučuji jej číst a poznat, protože skýtá mnoho podnětů k pokračující cestě v dialogu o lidském bratrství.

V naší době, kdy existuje silné pokušení vidět vznikající střet mezi křesťanskou a islámskou civilizací a pokládat samo náboženství za zdroj konfliktu, chtěli jsme vyslat jasný a rozhodný signál, že se i přesto lze setkat, je možné se respektovat a vést dialog, a že i přes rozdílnost kultur a tradic křesťanský i islámsky svět oceňuje a hájí společné hodnoty: život, rodinu, náboženské cítění, úctu ke starším, výchovu mladých apod.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

V závěru generální audience obrátil Svatý otec obrátil pozornost k mezinárodnímu dění: 

Minulou sobotu se nedaleko Bahamského souostroví potopil člun, na jehož palubě byly desítky migrantů pocházejících z Haiti, hledajících naději a pokojnou budoucnost. Mé sympatie patří těmto rodinám, zkoušeným bolestmi, jakož i celé haitskému lidu, na který doléhá tato nová tragédie. Modlete se spolu se mnou za ty, kdo dramaticky zahynuli a za raněné.“

Tolik k neštěstí u Bahamských ostrovů, kde po ztroskotání loďě plující z Haiti pobřežní námořní služba vylovila 28 mrtvých těl a zachránila 17 lidí. K neštěsti došlo 2. února. Od začátku letošního roku bylo Bahamskou policií zadrženo 300 občanů Haiti usilujících o nelegální vstup do země.

 

(mig)

6. února 2019, 14:49