Hledejte

Vatican News
2019.01.12 Membri Consiglio Nazionale Pax Christi Italia 2019.01.12 Membri Consiglio Nazionale Pax Christi Italia  (Vatican Media)

Užití a vlastnictví jaderných zbraní je nemorální, řekl papež členům hnutí Pax Christi

Papež František v sobotu přijal na soukromé audienci poradce italské sekce mezinárodního katolického hnutí Pax Christi, které vzniklo v polovině padesátých let minulého století (1954) z podnětu mons. Montiniho z vatikánského státního sekretariátu.

Setkání s římským biskupem naší rozhlasové stanici přiblížil předseda hnutí, mons. Giovanni Ricchiuti:

„Vyprávěli jsme Jeho Svatosti papeži Františkovi o dějinách – už sedmdesátiletých – hnutí Pax Christi v Itálii a šedesáti letech trvání Pax Christi International. Popsal jsem naši hlavní iniciativu, kterou je výchova k míru, a mluvili jsme o problematice s tím spojené, tedy hlavně o nutnosti odzbrojení, k němuž má církev všestranně vyzývat. Papež ocenil naši činnost a zdůraznil, že je nutné se výchovně zaměřit na děti, které dnes bývají adresáty násilných poselství. Když jsem se dotkl otázky jaderných zbraní, papež se vrátil k nedávné promluvě k diplomatům. Řekl, že užil velice silných slov, když podtrhnul, že vlastnictví a užití nukleárních zbraní je nemorální. Podotknul, že trval na tomto výrazu. Dále vyzdvihnul, že dnešní církev a její proroctví o míru musí být odvážné, statečné, včetně rizika, že půjde proti proudu. A pak se nám svěřil: Mluvil jsem, ale vím, že mne neposlouchají. Církev ovšem nemůže mlčet.“

Dal vám papež František nějaké zvláštní poselství?

„Předali jsme papeži lednové číslo našeho časopisu, které se cele věnuje Světovému poselství ke dni míru. Papež nám vysvětlil, že letos vybral téma „dobré politiky“, protože politici často lidem nenaslouchají, předstírají hluchotu. Zdůraznil, že politika je dobrá jedině tehdy, pokud slouží míru. Poté řekl, že také v církvi bychom se měli učit mediaci, tedy zprostředkovatelskému umění. Pouze tak se řeší konflikty. Papež užil slova „kompromis“, které má ve španělštině jiný význam, je to výzva k dialogu, umění navazovat vztahy a setkávat se z různých pozic, aby se překonaly konflikty.“

Uvedl po papežské audienci předseda hnutí Pax Christi, mons. Ricchiuti.

 

(jag)

14. ledna 2019, 18:23